Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/24/2022 Wycinka drzew wraz z utylizacją drewna i gałęzi, uprzątnięciem terenu po wykonanej usłudze i wyrównaniem terenu po usuwaniu korzeni

Deadlines:
Published : 27-04-2022 10:25:00
Placing offers : 05-05-2022 10:45:08
Offers opening : 05-05-2022 13:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza do złożenia ofert w na wycinkę drzew wraz z utylizacją drewna i gałęzi, uprzątnięciem terenu po wykonanej usłudze i wyrównaniem terenu po usuwaniu korzeni na działkach nr 13/6, 14/4, 14/3, 14/2, obręb 023 Piskorzewie przy ul. Złotej 70.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wycinka drzew: 45 sztuk drzew o obwodzie pnia Ø 30 cm i powyżej, w tym 19 szt. wymagających pozwolenia na usunięcie: 17 szt. topola
    kanadyjska (o obwodzie pnia 105 cm, 92 cm, 84 cm, 75 cm, 65/85 cm, 102 cm, 180 cm, 100 cm, 90 cm, 83 cm, 65 cm, 66 cm, 66 cm, 92
    cm, 92 m, 116 cm, 105 cm), 1 szt. modrzew europejski (o obwodzie pnia 85 cm), 1 szt. modrzew europejski (o obwodzie pnia 131 cm) +
    samosiejki;

2. usunięciem korzeni;

3. utylizacja drewna i gałęzi;

4. uprzątnięcie terenu po wykonanej usłudze;

5. wyrównanie terenu po usuwaniu korzeni.

PWIK SP. Z O.O.  WE WŁASNYM ZAKRESIE DOKONA WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW ZALEGAJĄCYCH NA POWYŻSZYM TERENIE (ŚMIECI PLASTIKOWE, OPONY) 

Do oferty prosimy załączyć:

1. Wypełniony załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wypełniony załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Wypełniony i zaakceptowany Regulamin Porządkowy - załącznik nr 3

Umowa zostanie przedstawiona Oferentowi po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja podstawowych czynności postępowania.pdf pdf 304.48 2022-05-09 13:50:46 Public message

Announcements

2022-05-09 13:50 Magdalena Włodarek Dokumentacja podstawowych czynności postępowania.

dokumentacja podstaw [...].pdf

2022-05-05 10:45 Magdalena Włodarek Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania
2022-04-29 12:08 Magdalena Włodarek Dzień dobry!

W związku z pojawieniem się zapytania do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:

Pytanie: Jaka jest powierzchnia terenu z którego należy usuną samosiejki, czy to są całe działki nr 13/6, 14/4, 14/3, 14/2, obręb 023 Piskorzewie na których będą prowadzone wycinki drzew?
Odpowiedź: Należy przyjąć, że samosiejki rosną na całym terenie działek nr 13/6, 14/4, 14/3 i 14/2, a ich łączna powierzchnia wynosi 0,118ha.

Z poważaniem
Magdalena Włodarek

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wycinka drzew wraz z utylizacją drewna i gałęzi, uprzątnięciem terenu po wykonanej usłudze i wyrównaniem terenu po usuwaniu korzeni - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 31.05.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 774