Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/48/2022 Budowa energetycznego przyłącza kablowego SN z kompaktową stacją transformatorową SN/nN, kategoria obiektu XXVI.

Deadlines:
Published : 06-10-2022 14:30:00
Placing offers : 13-10-2022 11:52:46
Offers opening : 21-10-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu na budowę energetycznego przyłącza kablowego SN z kompaktową stacją transformatorową SN/nN, kategoria obiektu XXVI.

Umowa przyłączeniowa nr P/21/07485.


Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.


Uwagi:
Oferent bezwzględnie zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt Wykonawczy Wodociągi Smolna.pdf pdf 24232.05 2022-10-06 14:30:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 26.95 2022-10-06 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Umowa ul. Smolna.docx docx 48.12 2022-10-06 14:30:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 130.95 2022-10-06 14:30:00 Proceeding
załączniki nr 4 - 8.docx docx 42.99 2022-10-06 14:30:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 37.75 2022-10-06 14:30:00 Proceeding
Zestawienie materiałów.pdf pdf 280.83 2022-10-06 14:30:00 Proceeding

Announcements

2022-10-13 11:52 Magdalena Włodarek Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu unieważnia postępowanie zgodnie z § 6 ust. 20 pkt 8) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie będzie można było wcześniej przewidzieć.
Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach ogłosimy ponownie postępowanie o czym zostaną Państwo poinformowani.
Z poważaniem
Magdalena Włodarek

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa energetycznego przyłącza kablowego SN z kompaktową stacją transformatorową SN/nN, kategoria obiektu XXVI Umowa przyłączeniowa nr P/21/07485 1 building work Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin rozpoczęcia prac: data podpisania umowy jest równocześnie datą rozpoczęcia prac. Termin zakończenia prac: 30.06.2023r., termin jest uzależniony od Energa Operator Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - 60 - m-cy, licząc od daty odbioru, obejmująca zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 524