Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
611687 DP/17/2022 "Przebudowa DK94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska" Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614526 DP/18/2022 "Utrzymanie kanalizacji deszczowej" do 31.12.2022r Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
615743 IM.RZP.271.6.2.7.373.2022 Pełnienia Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 – termomodernizacja budynków szkoły” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-30 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
617356 271.1.2022 „Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Zofii Kossak 2022-06-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
616739 2022/BZP 00172311 Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 2022-06-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
607346 Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej wystawy dla Centrum Witelona w formule „zaprojektuj i wykonaj”, w ramach zadania „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-06-10 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
610478 2022/BZP 00151114 Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia. Marcela Ferenc 2022-05-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
612276 IM.RZP.271.6.1.16.2022 Prace geodezyjno-kartograficzne (przetworzenie do postaci cyfrowej materiałów zasobu) Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
607672 IM.RZP.271.6.1.375.15.2022 „Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy – Przebudowa boisk szkolnych” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-18 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605950 Wybór Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO)". Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-13 15:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
606676 IM.RZP.271.6.1.373.13.2022 Wybór Wykonawcy zadania pn. „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 – termomodernizacja budynków szkoły” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601562 „Zakup nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-13 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
601431 DOA.2610.1.2022 Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Legnicy w ramach realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy 2022-05-13 08:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
608270 Wybór Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją „Zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi” w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego" Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
605077 DP/16/2022 Przebudowa DK94 w Legnicy, ul. Pocztowa i ul. Piastowska Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
593624 2022/S 063-166084 Oczyszczanie miasta Legnicy w okresie 12 m-cy . Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-05-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
446140 AG.271.1.8.2021.XX Zakup materiałów archiwizacyjnych Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Legnica 2021-04-29 12:45:07 Zapytanie ofertowe Supply Go to
319664 ZPS.4.26/2020 ZW archiwizacja Zespół Placówek Specjalnych 2020-02-26 15:53:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
275129 DOA.3814.2.2019 WYKONYWANIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ, USŁUG MONITOROWANIA OBIEKTÓW I USŁUG SPRZĄTANIA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy 2019-11-13 11:58:46 - Service Go to
260057 Wybór Wykonawcy na: „Wymianę pokrycia dachowego na budynku szaletu miejskiego/trafostacji położonego w rejonie skrzyżowania ulic M. C. Skłodowskiej i Piastowskiej w Legnicy (działka nr 833/2 i 833/3) obręb Fabryczna” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2019-09-26 15:36:41 - - Go to
200411 Projekt rozbiórki budynku użytkowego wraz z łącznikiem przy ul. Kartuskiej 63 (były teatr Varietes) działka nr 849/9, obręb Kartuzy, Legnica Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 2019-03-04 10:00:00 - - Go to
168186 Dostawa bonów towarowych (w wersji papierowej) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy 2018-11-06 08:30:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
480656 2021/BZP 00106885/01 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy" na odcinku od Placu Wolności do granic miasta. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-27 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
481283 2021/BZP 00108313/01 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa ul. Senatorskiej i ul. Działkowej w Legnicy". Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-23 10:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
466103 2021/BZP 00071494/01 Przebudowa ulic: Fiołkowej, Goździkowej, Czerwonych Maków, Rumiankowej w Legnicy Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-05 10:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
457093 2021/BZP 00052538/01 Utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-06-11 10:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to