Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
816570 IM.RZP.271.6.1.380.25.2023 Wybór Wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO)”- II Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-09-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
818819 DP/23/2023 "Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska" w Legnicy Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
815781 2023/BZP 00388090/01 Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami i ulicami. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-09-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
811229 IM.RZP.271.6.1.37.24.2023 Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Piękne DRZEWA dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku (LBO)” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
807771 IM.RZP.271.6.1.380.23.2023 Wybór Wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO)” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-09-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
802845 2023/BZP 00342407/01 Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jaworzyńskiej, Gniewomierskiej, Bydgoskiej w ramach zadania „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.” Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-08-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
806790 IM.RZP.271.6.1.14.22.2023 „Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-08-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
803975 IM.RZP.271.6.1.311.21.2023 „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy” - dostawa/dostawa z montażem wyposażenia obiektu- POWTÓRKA: część nr 1 i część nr 5. Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-08-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
805212 DP/18/2023 Utrzymanie kanalizacji deszczowej Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-08-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
800616 2023/BZP 00334476/01 Nasadzenia zastępcze drzew w pasach drogowych na terenie miasta Legnicy. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-08-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
798491 DP/19/2023 "Oczyszczanie miasta" Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-08-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
796483 DPO/18/2023 Utrzymanie kanalizacji deszczowej Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2023-08-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
446140 AG.271.1.8.2021.XX Zakup materiałów archiwizacyjnych Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Legnica 2021-04-29 12:45:07 Zapytanie ofertowe Supply Go to
319664 ZPS.4.26/2020 ZW archiwizacja Zespół Placówek Specjalnych 2020-02-26 15:53:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
275129 DOA.3814.2.2019 WYKONYWANIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ, USŁUG MONITOROWANIA OBIEKTÓW I USŁUG SPRZĄTANIA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy 2019-11-13 11:58:46 - Service Go to
260057 Wybór Wykonawcy na: „Wymianę pokrycia dachowego na budynku szaletu miejskiego/trafostacji położonego w rejonie skrzyżowania ulic M. C. Skłodowskiej i Piastowskiej w Legnicy (działka nr 833/2 i 833/3) obręb Fabryczna” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2019-09-26 15:36:41 - - Go to
200411 Projekt rozbiórki budynku użytkowego wraz z łącznikiem przy ul. Kartuskiej 63 (były teatr Varietes) działka nr 849/9, obręb Kartuzy, Legnica Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 2019-03-04 10:00:00 - - Go to
168186 Dostawa bonów towarowych (w wersji papierowej) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy 2018-11-06 08:30:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
636992 ZP/1/2022 Fizyczna ochrona mienia i budynku obiektu zwanego Akademią Rycerską dla Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy. Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 2022-08-07 13:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
480656 2021/BZP 00106885/01 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy" na odcinku od Placu Wolności do granic miasta. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-27 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
481283 2021/BZP 00108313/01 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa ul. Senatorskiej i ul. Działkowej w Legnicy". Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-23 10:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
466103 2021/BZP 00071494/01 Przebudowa ulic: Fiołkowej, Goździkowej, Czerwonych Maków, Rumiankowej w Legnicy Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-05 10:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
457093 2021/BZP 00052538/01 Utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-06-11 10:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to