Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
667376 IM.RZP.271.6.1.27.2022 Zakup energii elektrycznej dla jednostek gminy Legnica Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-10-06 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
668842 IM.RZP.271.6.1.298.26.2022 Wybór Wykonawcy „Przebudowy budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia dwóch automatycznych toalet w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-10-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663630 DP/30/2022 „Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej ETAP II (LBO)”. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-09-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
660563 2022/BZP 00337861/01 Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Legnicy w okresie: 01.11.2022 r. ÷ 30.04.2023 r. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
656574 RD.271.4.2022.IX Dostawa i montaż 63 stojaków rowerowych tylu U Jarosław Patron 2022-09-12 12:00:00 - Service Go to
655897 DP/26/2022 "Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej ETAP II (LBO)". Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-09-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
656133 2022/BZP 00321796/01 Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-09-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
642857 2022/S 140-399543 Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Marcela Ferenc 2022-08-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
645350 2022/BZP 00281486/01 Remont ulic w mieście – remont cząstkowy nawierzchni ulic przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-08-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
633842 IM.RZP.271.6.1.374.24.2022 Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy" Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-08-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
643391 OKS.271.4.5.2022 „Dostawa wraz z montażem platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnością w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 w Specjalnym Odrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej przy Zespole Placówek Specjalnych” realizowanego w ramach projektu grantowego pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnica 2022-08-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
639916 IM.RZP.6.2.14.12.2022 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Rozbiórka nieużytkowanego budynku parterowego w rejonie ul. Żeglarskiej 14 w Legnicy, zlokalizowanego na działce nr 710, obręb Stare Miasto” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2022-07-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
446140 AG.271.1.8.2021.XX Zakup materiałów archiwizacyjnych Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Legnica 2021-04-29 12:45:07 Zapytanie ofertowe Supply Go to
319664 ZPS.4.26/2020 ZW archiwizacja Zespół Placówek Specjalnych 2020-02-26 15:53:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
275129 DOA.3814.2.2019 WYKONYWANIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ, USŁUG MONITOROWANIA OBIEKTÓW I USŁUG SPRZĄTANIA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy 2019-11-13 11:58:46 - Service Go to
260057 Wybór Wykonawcy na: „Wymianę pokrycia dachowego na budynku szaletu miejskiego/trafostacji położonego w rejonie skrzyżowania ulic M. C. Skłodowskiej i Piastowskiej w Legnicy (działka nr 833/2 i 833/3) obręb Fabryczna” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2019-09-26 15:36:41 - - Go to
200411 Projekt rozbiórki budynku użytkowego wraz z łącznikiem przy ul. Kartuskiej 63 (były teatr Varietes) działka nr 849/9, obręb Kartuzy, Legnica Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 2019-03-04 10:00:00 - - Go to
168186 Dostawa bonów towarowych (w wersji papierowej) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy 2018-11-06 08:30:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
636992 ZP/1/2022 Fizyczna ochrona mienia i budynku obiektu zwanego Akademią Rycerską dla Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy. Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 2022-08-07 13:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
480656 2021/BZP 00106885/01 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy" na odcinku od Placu Wolności do granic miasta. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-27 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
481283 2021/BZP 00108313/01 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa ul. Senatorskiej i ul. Działkowej w Legnicy". Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-23 10:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
466103 2021/BZP 00071494/01 Przebudowa ulic: Fiołkowej, Goździkowej, Czerwonych Maków, Rumiankowej w Legnicy Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-05 10:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
457093 2021/BZP 00052538/01 Utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-06-11 10:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to