Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
952326 2024/BZP 00403350/01 Remont cząstkowy nawierzchni ulic w Legnicy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco oraz wypełnienie spękań w nawierzchniach zalewową masą asfaltową na gorąco. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-07-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
955797 IM.RZP.271.6.1.11.26.2024 Zakup sprzętu komputerowego do systemu CEPIK Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-07-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
950435 DT-P/24/2024 Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
957496 2024/BZP 00422204/01 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do zadania pn.: "Przebudowa ul. Fiołkowej od ul. Czerwonych Maków wraz z budową brakującego łącznika do ul. Nowodworskiej". Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-07-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
956176 2024/BZP 00417015/01 Remont odcinka drogi krajowej nr 94 ul. Piastowskiej w Legnicy. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-08-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
953168 IM.RZP.271.6.1.6.25.2024 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Legnica” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-08-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
954202 DTP/26/2024 Oczyszczanie Miasta Legnicy od 01.09.2024 do 31.08.2025. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-08-19 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
956728 2024/S 139-430521 Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 2024-08-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
954056 271.1.2024 „VII Liceum Ogólnokształcące ul. Radosna 17, 59-220 Legnica- Strzelnica w powiecie 2024” – podzielone na dwie części VII Liceum Ogólnokształcące 2024-07-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
949132 271.1.2024 „Szkoła podstawowa nr 7 w Legnicy – roboty remontowe tynkarskie- remont sufitów” Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2024-07-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
947186 2024/BZP 00385799 Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 2024-07-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
945543 IM.RZP.271.6.1.391.22.2024 „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-07-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
945180 IM.RZP.271.6.1.2.21.2024 „Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-07-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
946554 IM.RZP.271.6.1.10.24.2024 Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dysków do macierzy - zamówienie podzielone na 2 części Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-07-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
944154 2024/BZP 00375845 Rozbiórka 3 szt. nieużytkowanych budynków mieszkalnych przy ul. Kwiatowej 16/18, 22/24, 26/26AB Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 2024-07-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
944948 IM.271.6.1.23.2024 ”Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Legnicy” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-07-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
943876 DTP/21/2024 "Oznakowanie poziome" Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
938857 IM.RZP.271.6.1.384.19.2024 „Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul.Wrocławskiej 124” w zakresie alejki od Alei ofiar ludobójstwa OUN-UPA do kolumbarium Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-06-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
918085 IM.RZP.271.6.1.386.13.2024 Plac zabaw przy Czwórce (LBO) w formule "zaprojektuj i wybuduj" Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2024-04-25 15:39:15 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
446140 AG.271.1.8.2021.XX Zakup materiałów archiwizacyjnych Wydział Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Miasta Legnica 2021-04-29 12:45:07 Zapytanie ofertowe Supply Go to
319664 ZPS.4.26/2020 ZW archiwizacja Zespół Placówek Specjalnych 2020-02-26 15:53:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
275129 DOA.3814.2.2019 WYKONYWANIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ, USŁUG MONITOROWANIA OBIEKTÓW I USŁUG SPRZĄTANIA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy 2019-11-13 11:58:46 - Service Go to
260057 Wybór Wykonawcy na: „Wymianę pokrycia dachowego na budynku szaletu miejskiego/trafostacji położonego w rejonie skrzyżowania ulic M. C. Skłodowskiej i Piastowskiej w Legnicy (działka nr 833/2 i 833/3) obręb Fabryczna” Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2019-09-26 15:36:41 - - Go to
200411 Projekt rozbiórki budynku użytkowego wraz z łącznikiem przy ul. Kartuskiej 63 (były teatr Varietes) działka nr 849/9, obręb Kartuzy, Legnica Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 2019-03-04 10:00:00 - - Go to
168186 Dostawa bonów towarowych (w wersji papierowej) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy 2018-11-06 08:30:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
636992 ZP/1/2022 Fizyczna ochrona mienia i budynku obiektu zwanego Akademią Rycerską dla Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy. Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 2022-08-07 13:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
480656 2021/BZP 00106885/01 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy" na odcinku od Placu Wolności do granic miasta. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-27 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
481283 2021/BZP 00108313/01 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa ul. Senatorskiej i ul. Działkowej w Legnicy". Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-23 10:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
466103 2021/BZP 00071494/01 Przebudowa ulic: Fiołkowej, Goździkowej, Czerwonych Maków, Rumiankowej w Legnicy Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-07-05 10:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
457093 2021/BZP 00052538/01 Utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica 2021-06-11 10:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to