Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768685 Wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie" Referat Zarządzania Inwestycjami 2023-05-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
766721 ZP.271.10.2023 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głęboczek II etap.Ogłoszenie nr 2023/BZP 00226916/01 Referat Zamówień Publicznych 2023-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
757036 ZP.271.11.2023 Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie- ogłoszenie nr 2023/BZP 00192025/01 Referat Zamówień Publicznych 2023-05-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
754931 ZP.271.1.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi Wąsosz – Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja". Ogłoszenie nr 2023/BZP 00193478/01 Referat Zamówień Publicznych 2023-05-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
754425 ZP.271.9.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin” Nr.ogłoszenia 2023/BZP 00193513/01 Referat Zamówień Publicznych 2023-05-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
758289 Szacowanie wartości zamówienia – wycena przygotowania audytów energetycznych ex-post dla 2 obiektów Referat Pozyskiwania Funduszy 2023-05-02 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
736828 ZP.271.8.2023 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu. Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181178/01 Referat Zamówień Publicznych 2023-04-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
756890 Szacowanie wartości zamówienia – wycena przygotowania audytów energetycznych ex-post dla 6 obiektów Referat Pozyskiwania Funduszy 2023-04-26 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
751122 GKRPA.2512.2.2023 Usługa przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej w budynkach (lokalach) użytkowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Szubin. Renata Kabulla 2023-04-19 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
741754 ZP.271.7.2023 Remonty cząstkowe dróg gminnych. Ogłoszenie nr 2023/BZP 00151976/01 Referat Zamówień Publicznych 2023-04-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
741641 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja” - szacowanie wartości zamówienia Referat Zarządzania Inwestycjami 2023-03-22 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
739325 ,,Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu” Katarzyna Janicka 2023-03-17 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
665705 ZP.271.Z.1.2022 Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji. Referat Zamówień Publicznych 2022-09-20 16:16:13 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
157129 Opracowanie dokumentacji projektowej Referat Zarządzania Inwestycjami 2018-09-25 10:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
457698 ZP.271.7.2021 Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie Referat Zamówień Publicznych 2021-05-28 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
445025 ZP.271.5.2021 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szubin Referat Zamówień Publicznych 2021-05-11 17:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to