Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
894093 Druk, pakowanie i dostawa kart do głosowania wymaganych w wyborach do Rady Miejskiej w Szubinie i w wyborach Burmistrza Szubina zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. Renata Kabulla 2024-03-05 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
887649 ZP.271.5.2024 Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta (nr 090508C, od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie-Wsi, ul. Matejki (nr 090919C, od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C, od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie Referat Zamówień Publicznych 2024-03-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
883855 ZP.271.3.2024 Dostawa i utwardzenie kruszywem dróg gminnych.Ogłoszenie nr 2024/BZP 00097535/01 Referat Zamówień Publicznych 2024-02-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879998 ZP.271.2.2024 Równanie dróg gminnych.Ogłoszenie nr 2024/BZP 00086343/01 Referat Zamówień Publicznych 2024-02-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
869225 ZP.271.1.2024 Rozbudowę drogi gminnej nr 090513C ul. Wiejskiej w Szubinie Referat Zamówień Publicznych 2024-02-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
876361 Szacowanie wartości zamówienia – wycena przygotowania audytów energetycznych ex-post dla 8 obiektów Referat Pozyskiwania Funduszy 2024-01-26 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
876882 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. :,,Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C ul. Wiejskiej w Szubinie” w km od km 1+330 do km 2+718 oraz od km 0+000 do km 0+020. Referat Zarządzania Inwestycjami 2024-01-26 10:09:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
873625 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. :,,Rozbudowa drogi gminnej nr 090513C ul. Wiejskiej w Szubinie” Referat Zarządzania Inwestycjami 2024-01-19 09:07:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
837606 ZP.271.20.2023 Bezgotówkowe tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego stanowiącego własność Gminy Szubin paliwem płynnym: olejem napędowym, benzyną PB-95 Referat Zamówień Publicznych 2023-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
838079 ZP.271.19.2023 Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych należących do Gminy Szubin w 2024 r. Referat Zamówień Publicznych 2023-11-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
825711 ZP.271.18.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Ogłoszenie nr 2023/BZP 00425338/01 Referat Zamówień Publicznych 2023-10-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
818512 ZP.271.17.2023 Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe. Ogłoszenie nr 2023/BZP 00402000/01 Referat Zamówień Publicznych 2023-10-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
665705 ZP.271.Z.1.2022 Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji. Referat Zamówień Publicznych 2022-09-20 16:16:13 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
157129 Opracowanie dokumentacji projektowej Referat Zarządzania Inwestycjami 2018-09-25 10:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
758289 Szacowanie wartości zamówienia – wycena przygotowania audytów energetycznych ex-post dla 2 obiektów Referat Pozyskiwania Funduszy 2023-07-14 08:50:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
756890 Szacowanie wartości zamówienia – wycena przygotowania audytów energetycznych ex-post dla 6 obiektów Referat Pozyskiwania Funduszy 2023-07-14 08:48:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
565907 Szacowanie wartości zamówienia – wycena przygotowania audytów energetycznych ex-post dla 6 obiektów Referat Pozyskiwania Funduszy 2023-07-14 08:47:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
457698 ZP.271.7.2021 Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie Referat Zamówień Publicznych 2021-05-28 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
445025 ZP.271.5.2021 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szubin Referat Zamówień Publicznych 2021-05-11 17:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to