Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.5.2021 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szubin

Małgorzata Łapaczyńska
Urząd Miejski w Szubinie Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-04-2021 16:06:00
Placing offers : 23-04-2021 10:00:00
Offers opening : 23-04-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ubezpieczenia 13.04.2021 r.pdf pdf 1099.42 2021-04-13 16:06:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówienie ZP.271.5.2021.pdf pdf 98.06 2021-04-13 16:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz majątku Gmina Szubin.xls xls 295.5 2021-04-13 16:06:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 267.04 2021-04-13 16:06:00 Proceeding
zmiana treści SWZ 20.04.2021r..pdf pdf 161.8 2021-04-20 14:59:38 Public message
Załącznik nr 1 do zmiany treści SWZ 20.04.2021r..pdf pdf 412.31 2021-04-20 14:59:38 Public message
Załącznik nr 2 do zamiany treści SWZ 20.04.2021r..xls xls 118.5 2021-04-20 14:59:38 Public message
wyjaśnienia treści SWZ z 20.04.2021r..pdf pdf 341.92 2021-04-20 15:01:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 167.68 2021-04-23 11:53:22 Public message
ZP.271.5.2021wynik ubezpieczenia.pdf pdf 239.94 2021-05-04 16:30:30 Public message

Announcements

2021-05-04 16:30 Małgorzata Łapaczyńska Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej w Części I i Części II

ZP.271.5.2021wynik [...].pdf

2021-04-23 11:53 Emilia Jasińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-23 10:00 Buyer message ogółem: 480.000,00 PLN, Część 1 - 345.000,00 PLN, 135.000,00 PLN
2021-04-20 15:01 Emilia Jasińska Wyjaśnienia treści SWZ z 20.04.2021r.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-04-20 14:59 Emilia Jasińska Zmiana treści SWZ 20.04.2021r.
Załącznik nr 1 do zmiany treści SWZ z 20.04.2021 r.
Załącznik nr 2 do zmiany treści SWZ z 20.04.2021 r.

zmiana treści SWZ 20 [...].pdf

Załącznik nr 1 do zm [...].pdf

Załącznik nr 2 do za [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 749