Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowej

Dorota Hejnicka
Urząd Miejski w Szubinie Department: Referat Zarządzania Inwestycjami
Deadlines:
Published : 18-09-2018 14:34:35
Placing offers : 25-09-2018 10:00:00
Offers opening : 25-09-2018 10:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

I. Zapisy ogólne

1. W imieniu Burmistrza Szubina zapraszamy do składania oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - dokumentacja". Pomieszczenia objęte modernizacją przedstawia załącznik, tj. jadalnia, sala zajęć praktycznych, kuchnia, wentylatornia, magazyn produktów suchych, magazyn zasobowy, szatnia personelu, zmywalnia naczyń, komunikacja, magazyn odpadów, obieralnia, magazyn ziemniaków i warzyw, biuro, ewentualnie część pomieszczenia określonego jako "szatnie, rekreacja". Stołówka dostosowana dla ok. 100 uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej.

2. W przypadku pytań technicznych / merytorycznych, proszę o kontakt z Dorotą Hejnicką pod nr tel. 52 391 07 72.

3. W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod nr  +48 61 679 19 00, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

4. Informujemy, że oferty w niniejszym zapytaniu cenowym będą oceniane wg jednego kryterium - ceny.

5. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 17.12.2018 r. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
stołówka sp1.pdf pdf 3488.8 2018-09-18 14:34:35 Proceeding
Umowa.doc doc 90 2018-09-18 14:34:35 Proceeding

Announcements

2018-09-24 13:38 Dorota Hejnicka Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność przesunięcia środków na inne zadania inwestycyjne w budżecie Gminy na 2018 r. odstępuje się od realizacji tego zadania w roku bieżącym. Zadanie planuje się zrealizować w roku 2019 a wykonawcę wyłonić w odrębnym postępowaniu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego - 1 pc. Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200, Szubin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 404