Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
943088 ZP.271.11.2024.TB „Dowóz uczniów z gminy Strzyżów do szkół, w tym do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie od 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.” Barbara Turoń 2024-06-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
934399 ZP.271.10.2024.TB „Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzyżów” – boisko treningowe Barbara Turoń 2024-06-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
937847 GN.272.19.2024.MD Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 84 miejsc postojowych na działkach nr ewid. 1238/24, 1238/26 wraz z dojściem na części działki nr ewid. 1238/23 w m. Strzyżów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”” Dariusz Mularz 2024-06-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
934027 ZP.271.9.2024.TB „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Żyznowie” Barbara Turoń 2024-06-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
907684 ZP.271.8.2024.TB „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Strzyżów - II etap” Barbara Turoń 2024-04-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
900238 ZP.271.3.2024 „Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzyżów” – boisko treningowe Barbara Turoń 2024-04-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
897756 ZP.271.5.2024.TB „Przebudowa drogi gminnej nr 1 12300 R ul. Zawale w Strzyżowie” Barbara Turoń 2024-03-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
891521 ZP.271.7.2024.TB „Budowa odcinków oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzyżów” Barbara Turoń 2024-03-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
892052 ZP.271.6.2024.TB „Budowa żłobka w Strzyżowie” Barbara Turoń 2024-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886707 GN.272.2.2024 GP Bieżące utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie m. Strzyżów. Piotr Gazda 2024-02-26 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
878685 ZP.271.2.2024.BT „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zawale w Strzyżowie” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Barbara Turoń 2024-02-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
829874 GN.272.13.2023 GP Przebudowa nawierzchni miejsc postojowych na ul. Rynek w Strzyżowie Piotr Gazda 2023-11-02 07:22:02 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
806356 GN.272.13.2023 GP Przebudowa nawierzchni miejsc postojowych na ul. Rynek w Strzyżowie Piotr Gazda 2023-09-13 07:51:14 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
803623 GN.272.2.22.2023.MD Remont oraz przebudowa nawierzchni odcinków dróg gminnych i wewnętrznych zamiejskich na terenie miejscowości Tropie, Gbiska, Żarnowa, Glinik Zaborowski i Glinik Charzewski Dariusz Mularz 2023-09-01 09:58:49 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
799477 GN.272.13.2023 GP Przebudowa nawierzchni miejsc postojowych na ul. Rynek w Strzyżowie Piotr Gazda 2023-09-13 07:50:17 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
523646 ZP.271.12.2021.TB „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz świadczenie usługi w zakresie zorganizowania i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” Barbara Turoń 2021-10-19 11:56:37 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
457779 ZP.271.2.2021.TB Budowa odcinków dróg gminnych i wewnętrznych zamiejskich na terenie Gminy Strzyżów wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na placu przeznaczonym na SKATEPARK w Strzyżowie Dariusz Mularz 2021-05-13 14:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
457709 ZP.271.2.2021.TB Budowa odcinków dróg gminnych i wewnętrznych zamiejskich na terenie Gminy Strzyżów wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na placu przeznaczonym na SKATEPARK w Strzyżowie Dariusz Mularz 2021-05-13 14:09:56 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
885032 OŚ.7021.10.2024.DG Wykonanie redukcji koron drzew w Strzyżowie Gabriela Dąbrowiecka 2024-02-21 10:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
816251 ZP.271.8.2023.TB „Budowa 55 miejsc postojowych na działce nr ewid. 1232/15 w m. Strzyżów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” wraz z infrastrukturą techniczną” Dariusz Mularz 2023-10-11 14:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
803431 GN.272.13.2023 GP Przebudowa nawierzchni miejsc postojowych na ul. Rynek w Strzyżowie Piotr Gazda 2023-09-19 13:34:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
708055 ZP.271.31.2022.TB „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Strzyżów” Dariusz Mularz 2023-02-03 14:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
668394 GN.272.1.43.2022.MD Przebudowa oraz remont odcinków dróg zamiejskich gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strzyżów Dariusz Mularz 2022-10-04 10:25:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
664051 GN.272.1.43.2022.MD Przebudowa oraz remont odcinków dróg zamiejskich gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strzyżów Dariusz Mularz 2022-09-27 09:20:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
638910 ZP.271.12.2022.TB „Budowa budynku administracyjno-biurowego z zastosowaniem kontenera wraz z wewnętrznymi intalacjami: wod.-kan., c.o., elektrycznymi, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w miejscowości Strzyżów" Barbara Turoń 2022-07-14 07:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
577685 GN.272.1.5.2022.MD Wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn.”Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 1+767 – 2+565 str. prawa w m. Godowa” Dariusz Mularz 2022-03-09 11:22:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
491755 ZP.271.7.2021.TB „Dowóz uczniów z gminy Strzyżów do szkół, w tym do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.” Barbara Turoń 2021-11-23 07:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to