Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2021.TB Budowa odcinków dróg gminnych i wewnętrznych zamiejskich na terenie Gminy Strzyżów wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na placu przeznaczonym na SKATEPARK w Strzyżowie

Dariusz Mularz
Gmina Strzyżów
Deadlines:
Published : 13-05-2021 14:16:00
Placing offers : 13-05-2021 14:26:00
Offers opening : 31-05-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Głowackiego przedmiar.xls xls 77.5 2021-05-13 14:39:00 Proceeding
Przedmiar robót.pdf pdf 352.34 2021-05-13 14:39:00 Proceeding
Specyfikacja i ogloszenie.7z 7z 768.57 2021-05-13 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 29.35 2021-05-13 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx docx 28.78 2021-05-13 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 24.91 2021-05-13 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa..docx docx 26.5 2021-05-13 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.docx docx 24.66 2021-05-13 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 26 2021-05-13 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór umowy projekt.docx docx 58.12 2021-05-13 14:39:00 Proceeding

Announcements

2021-05-13 14:26 Dariusz Mularz Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Brak załączników do SWZ

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 480