Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.31.2022.TB „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Strzyżów”

Dariusz Mularz
Gmina Strzyżów
Deadlines:
Published : 20-12-2022 13:24:00
Placing offers : 12-01-2023 09:00:00
Offers opening : 12-01-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Drogi zamiejskie.rar rar 4117.27 2022-12-20 13:24:00 Proceeding
Zaczniki do SWZ drogi.docx docx 111.31 2022-12-20 13:24:00 Proceeding
Drogi na terenie m. Strzyżów.rar rar 11336.04 2022-12-20 13:24:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 147.68 2022-12-20 13:24:00 Proceeding
SWZ - Drogi Gminne 20.12.2022.pdf pdf 1436.52 2022-12-20 13:24:00 Proceeding
Sprostowanie drogi .pdf pdf 465.81 2022-12-28 12:54:33 Public message
Odpowied na pytanie drogi.pdf pdf 460.68 2023-01-03 14:11:55 Public message
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Strzyżów - odp. na pytania .pdf pdf 541.12 2023-01-09 14:50:44 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert. Poprawa infrastruktury drogowej docx.pdf pdf 755.04 2023-01-12 14:42:33 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty 2023.pdf pdf 325.84 2023-01-20 12:31:41 Public message

Announcements

2023-01-20 12:31 Dariusz Mularz Informacja o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-12 14:42 Barbara Turoń Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-01-12 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę 8 268 165,24 PLN
2023-01-09 14:50 Barbara Turoń Odpowiedzi na pytania

Poprawa infrastruktu [...].pdf

2023-01-03 14:11 Barbara Turoń Odpowiedź na pytanie

Odpowied na pytanie [...].pdf

2022-12-28 12:54 Barbara Turoń Autopoprawka Zamawiającego

Sprostowanie drogi . [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1632