Plan of proceedings for a year 2024

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Przebudowa drogi gminnej nr 112300 R ul. Zawale w km od 0+000 do 0+674 Construction work Basic mode - no negotiation 803235.89 - I quarter Yes - - 2024-01-09 11:10:27 2024-01-09 11:10:27
Budowa żłobka w Strzyżowie Construction work Basic mode - no negotiation 2439024.39 - I quarter No - - 2024-01-09 11:11:16 2024-01-09 11:11:16
Remont instalacji elektrycznej w budynku kościoła na działce 891/2 w miejscowości Dobrzechów – Parafia w Dobrzechowie Construction work Basic mode - no negotiation 337695.84 - I quarter No - - 2024-01-09 11:12:05 2024-01-09 11:12:05
Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzyżów Construction work Basic mode - no negotiation 2154471.54 - I quarter No - - 2024-01-09 11:12:46 2024-01-09 11:12:46
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Strzyżowie Construction work Basic mode - no negotiation 1626016.26 - I quarter No - - 2024-01-09 11:13:23 2024-01-09 11:13:23
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Strzyżów - II etap Construction work Basic mode - no negotiation 6097560.98 - I quarter No - - 2024-01-09 11:14:08 2024-01-09 11:14:08
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzyżów Construction work Basic mode - no negotiation 409349.59 - I quarter No - - 2024-01-09 11:17:27 2024-01-09 11:17:27
Budowa odcinków oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzyżów Delivery Basic mode - no negotiation 208943.09 - I quarter No - - 2024-01-09 11:18:13 2024-01-09 11:18:13
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Zawale w Strzyżowie Construction work Basic mode - no negotiation 3110750.04 - I quarter No - - 2024-01-09 11:18:58 2024-01-09 11:18:58
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Pileckiego w Żyznowie Construction work Basic mode - no negotiation 1463414.64 - II quarter Yes - - 2024-01-09 11:20:03 2024-01-09 11:20:03
Remont budynku Dworku Dydyńskich w Strzyżowie Construction work Basic mode - no negotiation 813008.13 - II quarter No - - 2024-01-09 11:20:55 2024-01-09 11:20:45
Remont dachu kościoła w części nad absydą ołtarzową wraz z remontem gzymsu podrynnowego- Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie Construction work Basic mode - no negotiation 657268.78 - I quarter No - - 2024-01-09 11:21:34 2024-01-09 11:21:34
Konserwacja oświetlenia drogowego na 2024 Service EN Wolnej ręki 151195 - IV quarter No - - 2024-01-09 11:24:45 2024-01-09 11:22:28
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz świadczenie usługi w zakresie zorganizowania i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Service EN Nieograniczony 4095238 - IV quarter Yes - - 2024-01-09 11:23:10 2024-01-09 11:23:10
Dowóz uczniów z gminy Strzyżów do szkół, w tym do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Service Basic mode - no negotiation 695000 - II quarter No - - 2024-01-09 12:14:35 2024-01-09 12:14:03