Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
840998 WIPP.BZPiFZ.271.22.2023 Budowa odcinka ul. Wiejskiej o długości 973 m w Solcu Kujawskim w ramach inwestycji: Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim - etap I Dorota Gutowska 2023-11-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
844015 WIPP.BZPiFZ.271.23.2023 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski Dorota Gutowska 2023-11-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
827173 WIPP.BZPiFZ.271.21.2023 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Dorota Gutowska 2023-10-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
818550 WIPP.BZPiFZ.271.20.2023 Remont poszycia papowego dachów na wraz z obróbkami blacharskimi na budynku ŚDP, przy ul. 29 listopada 10 oraz na budynku OSR przy ul. Gen. Stefana Roweckiego "Grota 1" w Solcu Kujawskim Dorota Gutowska 2023-10-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
818194 WIPP.BZPiFZ.271.19.2023 Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej w Solcu Kujawskim Dorota Gutowska 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
807555 WIPP.BZPiFZ.271.17.2023 Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej w Solcu Kujawskim Dorota Gutowska 2023-09-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
801997 WIPP.BZPiFZ.271.16.2023 Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej w Solcu Kujawskim Dorota Gutowska 2023-08-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
786278 WIPP.BZPiFZ.271.15.2023 Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych, części budynków mieszkalnych (lokali) oraz budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Dorota Gutowska 2023-07-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
787194 Dowożenie uczniów z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Dorota Gutowska 2023-07-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
780741 WIPP.BZPiFZ.271.14.2023 Dowożenie uczniów z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Dorota Gutowska 2023-06-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
811090 WIPP.BZPiFZ.271.18.2023 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Dorota Gutowska 2023-09-14 13:19:04 Przetarg nieograniczony Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
756931 WIPP.BZPiFZ.271.11.2023 Dostawa opraw oświetleniowych typu LED w ramach projektu pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski Dorota Gutowska 2023-06-15 12:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
669843 WIPP.BZPiFZ.271.19.2022 „Przebudowa DW nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” Dorota Gutowska 2022-10-17 13:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
667323 WIPP.BZPiFZ.271.20.2022 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 050816C we wsi Wypaleniska oraz profilowanie poboczy Dorota Gutowska 2022-10-11 14:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
661154 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 050816C we wsi Wypaleniska oraz profilowanie poboczy. Dorota Gutowska 2022-09-23 10:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
643849 WIPP.BZPiFZ.271.17.2022 Dowożenie uczniów z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w okresie od września do grudnia 2022 r.” Dorota Gutowska 2022-09-23 10:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
640048 WIPP.BZPiFZ.271.15.2022 Dowożenie uczniów z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2022/2023 Dorota Gutowska 2022-07-25 14:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
634668 WIPP.BZPiFZ.271.13.2022 Dowożenie uczniów z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2022/2023 Dorota Gutowska 2022-07-14 15:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to