Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIPP.BZPiFZ.271.19.2022 „Przebudowa DW nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”

Dorota Gutowska
Gmina Solec Kujawski
Deadlines:
Published : 29-09-2022 14:09:00
Placing offers : 14-10-2022 09:00:00
Offers opening : 14-10-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
05. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.75 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
WIPP.BZPiFZ.271.19.2022 - SWZ.pdf pdf 863.36 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Zbiorcze Zestawienie Kosztów.xlsx xlsx 37.49 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.docx docx 56.59 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 8 ST_Branża drogowa.zip zip 5816.09 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 8 ST_Branża elektroenergetyczna.pdf pdf 320.29 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 8 ST_Branża sanitarna.pdf pdf 312.33 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 8 ST_Branża teletechniczna.pdf pdf 1530.92 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 9 Branża drogowa.zip zip 13627.29 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 9 Branża elektroenergetyczna_oświetlenie.zip zip 7867.62 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 9 Branża sanitarna.zip zip 2102.71 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 9 Branża teletechniczna.zip zip 36007.09 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 9 Opinia geotechniczna.pdf pdf 28073.63 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
załącznik nr 9 SOR.zip zip 4873.14 2022-09-29 14:09:00 Proceeding
WIPP.BZPiFZ.271.19.2022_zał 1 - 5 do SWZ.docx docx 387.03 2022-09-29 16:28:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 1430.4 2022-10-11 10:17:31 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 1430.4 2022-10-11 10:15:00 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania Ścieżka.pdf pdf 221.3 2022-10-17 13:40:22 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 228.3 2022-10-14 09:00:00 Public message

Announcements

2022-10-17 13:40 Dorota Gutowska Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2022-10-14 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „„Przebudowę DW nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 025 000,00 zł.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-10-11 10:14 Dorota Gutowska Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 505