Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIPP.BZPiFZ.271.17.2022 Dowożenie uczniów z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w okresie od września do grudnia 2022 r.”

Dorota Gutowska
Gmina Solec Kujawski
Deadlines:
Published : 25-07-2022 14:43:00
Placing offers : 02-08-2022 09:00:00
Offers opening : 02-08-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.29 2022-07-25 14:43:00 Proceeding
SWZ dowozy wrzesień grudzień 2022.pdf pdf 10706.4 2022-07-25 14:43:00 Proceeding
załączniki od 1 do 9 do SWZ.docx docx 114.49 2022-07-25 14:43:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 291.63 2022-08-02 13:26:39 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.docx_podpisany.pdf pdf 448.14 2022-08-09 14:29:50 Public message
sprostowanie zawiadomienia o wyborze.pdf pdf 295.52 2022-08-10 10:48:33 Public message
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiajacy.pdf pdf 313.58 2022-08-02 09:00:00 Public message

Announcements

2022-08-10 10:48 Dorota Gutowska Sprostowanie zawiadomienia o wyborze

sprostowanie zawiado [...].pdf

2022-08-09 14:29 Dorota Gutowska Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-02 13:26 Dorota Gutowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-02 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „Dowożenie uczniów
z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2022/2023”, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 130.000,00 zł.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-29 09:40 Dorota Gutowska Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła oczywista omyłka i w formularzu ofertowym należy zastosować iloczyn kolumny 6 x 4 (ponieważ całe postępowanie dotyczy okresu 4 miesięcy).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 568