Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
773580 ZP-16/23 Dostawa sprzętu komputerowego Agnieszka Gębiś 2023-06-28 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
771769 ZP-11/23 Zakup środków ochrony indywidualnej Agnieszka Gębiś 2023-06-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
761533 ZP-10/23 Dostawa mobilnego punktu poboru krwi na bazie autobusu wysoko podłogowego Robert Kochański 2023-05-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
750740 ZP-09/23 Dostawa odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów DNA HBV, RNA HCV, RNA HIV w pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, archiwizacją materiału badanego oraz dzierżawą niezbędnej aparatury z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem Robert Kochański 2023-05-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
741978 ZP-07/23 "Bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby RCKiK w Krakowie" Robert Kochański 2023-04-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
745476 ZP-08/23 "Usługa sprzątania wnętrz budynków RCKiK w Krakowie." Robert Kochański 2023-04-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
682541 ZP-22/22 „Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku do poboru i preparowania krwi oraz środków ochrony osobistej na potrzeby RCKiK w Krakowie.” Robert Kochański 2022-11-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
771768 ZP-13/23 Zakup środków trwałych – chłodziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarki Agnieszka Gębiś 2023-06-01 12:53:44 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
732582 ZP-2/23 Dostawa sprzętu komputerowego Agnieszka Gębiś 2023-04-05 15:34:53 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
741811 ZP-06/23 „Sukcesywne dostawy materiałów do pobierania i analityki krwi oraz jej składników.” Robert Kochański 2023-04-25 12:24:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
741024 ZP-05/23 „Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych na potrzeby RCKiK w Krakowie.” Robert Kochański 2023-04-28 13:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
730827 ZP-04/23 Sukcesywne dostawy materiałów do pobierania i analityki krwi oraz jej składników Robert Kochański 2023-03-10 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
712090 ZP-28/22 „Sukcesywne dostawy zestawów do wytwarzania ubogoleukocytarnych koncentratów krwinek płytkowych metodą zlewania kożuszków leukocutarno – płytkowych (UKKP) wraz z dzierżawą dwóch urządzeń.” Robert Kochański 2023-02-01 08:25:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
711655 ZP-27/22 "Dostawa energii elektrycznej czynnej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie." Robert Kochański 2023-01-31 08:27:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
715587 ZP-1/23 Świadczenie kompleksowej obsługi administracyjno - finansowej oraz prawnej projektu pn: Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności jednostki publicznej służ-by krwi” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-sko 2014 – 2020 - środki REACT EU Krzysztof Zając 2023-02-08 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
691832 ZP-24/22 „Roboty budowlane polegające na odnowieniu powłok malarskich w wytypowanych pomieszczeniach w trzech budynkach należących do RCKiK w Krakowie.” Robert Kochański 2022-12-29 09:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
676825 ZP-20/22 „Sukcesywne dostawy materiałów niezbędnych do poboru i preparatyki krwi wraz z dzierżawą aparatury z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem.” Robert Kochański 2022-12-12 11:33:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
682533 ZP-21/22 „Usługa stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia RCKiK w Krakowie .” Robert Kochański 2022-12-22 11:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
675910 ZP-18/22 Przebudowa rozdzielnic elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego i wykonania oddzielnego zasilania dla każdej rozdzielnicy gwarantowanej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie Krzysztof Zając 2023-01-18 11:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to