Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
613154 PZP.271.23.OR.2022 Dostawa artykułów chemicznych i higienicznych dla Urzędu Miasta Radlin Zamówienia Publiczne 2022-05-23 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
612470 PZP.271.22.GR.2022 Wycena nieruchomości. Zamówienia Publiczne 2022-05-19 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
605863 PZP.271.20.UI.2022 Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej, zadaszenie parkingu przy żłobku przy ul. Makuszyńskiego 15 w Radlinie. Zamówienia Publiczne 2022-05-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
606675 PZP.271.21.UI.2022 Obsługa Inwestorska na zadaniu pn: Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich Etap I - Park Jordanowski. Zamówienia Publiczne 2022-05-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
602800 PZP.271.19.UI.2022 Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich Etap I. - Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Pomnika Ofiar Szybu Reden w Radlinie. Zamówienia Publiczne 2022-05-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
600685 PZP.271.15.GKE.2022 Ul. Narutowicza, wymiana krawężnika. Zamówienia Publiczne 2022-04-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
600901 PZP.271.18.GKE.2022 Obsługa Inwestorska na zadaniu pn: Roboty awaryjne i interwencyjne, roboty naprawcze w ciągu ul. Wantuły. Zamówienia Publiczne 2022-04-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
600798 PZP.271.17.GR.2022 Sporządzenie map do celów prawnych. Zamówienia Publiczne 2022-04-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
596881 PZP.271.13.GKE.2022 Roboty awaryjne i interwencyjne: Roboty naprawcze w ciągu ul. Wantuły. Zamówienia Publiczne 2022-04-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
600745 PZP.271.16.GR.2022 Podziały nieruchomości. Zamówienia Publiczne 2022-04-21 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
509513 PZP.271.41.GKE.2021 ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO Zamówienia Publiczne 2021-09-23 09:52:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to