Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.271.41.GKE.2021 ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

Zamówienia Publiczne
Miasto Radlin
Deadlines:
Published : 17-09-2021 10:29:00
Placing offers : 23-09-2021 08:00:00
Offers opening : 23-09-2021 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PZP.271.41.GR.2021 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.odt.pdf pdf 53.92 2021-09-20 08:52:31 Subject of the order
PZP.271.41.GR.2021 PROJEKT UMOWY.odt odt 24.88 2021-09-17 10:29:00 Subject of the order
PZP.271.41.GR.2021 PROPOZYCJA CENOWA.odt odt 18.3 2021-09-17 10:29:00 Criterion
PZP.271.41.GR.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ.odt.pdf pdf 54.87 2021-09-23 09:03:38 Public message

Announcements

2021-09-23 09:03 Zamówienia Publiczne PZP.271.41.GR.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej.

PZP.271.41.GR.2020 [...].pdf

2021-09-23 08:00 Buyer message Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO Załączniki: PZP.271.41.GR.2021 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; PZP.271.41.GR.2021 PROJEKT UMOWY.

PZP.271.41.GR.2021 O [...].pdf

PZP.271.41.GR.2021 P [...].odt

1 pc. Miasto Radlin
Józefa Rymera 15
44-310, Radlin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

PZP.271.41.GR.2021 P [...].odt

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 dni ROBOCZE od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dokument potwierdzający prawo obrotu paliwami ciekłymi - Koncesja na obrót paliwami ciekłymi. Attachment required (0)
6 Dokumenty rejestrowe potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarcze Attachment required (0)

The number of page views: 338