Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
812786 RI.271.19.2023 Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej) w m. Błotnica Joanna Skrzypczak 2023-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
813388 RI.271.17.2023 Zakup węgla i peletu do budynków stanowiących własność Gminy Przemęt na sezon grzewczy 2023/2024 Joanna Skrzypczak 2023-09-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
809652 RI.271.18.2023 Budowa ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Kaszczor Joanna Skrzypczak 2023-09-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805656 RI.271.15.2023 Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed Szkołą w m. Przemęt Joanna Skrzypczak 2023-08-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
804853 RI.271.16.2023 Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół w Przemęcie oraz na budynku gospodarczym na plaży w miejscowości Osłonin, redukującego zanieczyszczenia powietrza Joanna Skrzypczak 2023-08-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
793383 RI.271.14.2023 Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół w Przemęcie oraz na budynku gospodarczym na plaży w miejscowości Osłonin, redukującego zanieczyszczenia powietrza Karolina Stanisławska 2023-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
769999 RI.271.8.2023 Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2023 roku Karolina Stanisławska 2023-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
735204 RI.271.4.2023 Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemęt Tomasz Samol 2023-03-17 14:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
698707 DFA.2051.2.2022 Świadczenie usług dowozu i odwozu seniorów z terenu Gminy Przemęt do Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2022-12-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
618793 DFA.2051.1.2022 Świadczenie usług dowozu i odwozu seniorów z terenu Gminy Przemęt do Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2022-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
417034 RI.032.15.2021 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - dostawa wraz z montażem urządzeń sportowych i elementów małej architektury w m. Wieleń Joanna Skrzypczak 2021-01-22 14:52:08 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
787772 RI.271.12.2023 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2023/2024 w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) Joanna Skrzypczak 2023-08-16 07:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
787069 RI.271.13.2023 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt w roku szkolnym 2023/2024 Joanna Skrzypczak 2023-08-16 07:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
774359 RI.271.10.2023 Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś Joanna Skrzypczak 2023-07-31 11:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
775031 RI.271.11.2023 Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie wraz z wymianą kotła c.o. Joanna Skrzypczak 2023-06-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
771853 RI.271.9.2023 Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w miejscowości Kluczewo Joanna Skrzypczak 2023-07-31 11:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
762499 RI.271.7.2023 Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie wraz z wymianą kotła c.o. Joanna Skrzypczak 2023-06-05 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
747560 RI.271.6.2023 Utwardzenie nawierzchni alei parkowych przy zabytkowym pałacu w Buczu Joanna Skrzypczak 2023-04-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
734918 RI.271.5.2023 Utwardzenie nawierzchni alei parkowych przy zabytkowym pałacu w Buczu Joanna Skrzypczak 2023-03-28 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
730128 RI.271.3.2023 Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. nr 3823P Joanna Skrzypczak 2023-04-12 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
721426 RI.271.2.2023 Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo oraz budowa dróg gminnych ul. Lipowej i Podgórnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy Joanna Skrzypczak 2023-03-27 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to