Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
468990 RI.271.8.2021 Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym Joanna Skrzypczak 2021-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
462607 RI.271.7.2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo Joanna Skrzypczak 2021-06-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
452382 RI.271.6.2021 Budowa drogi gminnej - ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w miejscowości Bucz Joanna Skrzypczak 2021-05-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
415341 RI.032.11.2021 Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w ramach programu "Szatnia na medal" Mateusz Wróblewski 2021-01-25 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
416877 RI.032.16.2021 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - dostawa wraz z montażem urządzeń sportowych i elementów małej architektury w m. Popowo Stare Joanna Skrzypczak 2021-01-25 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
417080 RI.032.15.2021 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - dostawa wraz z montażem urządzeń sportowych i elementów małej architektury w m. Wieleń Joanna Skrzypczak 2021-01-25 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
413632 RI.032.3.2021 Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w ramach programu „Szatnia na medal” Mateusz Wróblewski 2021-01-15 11:01:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
417034 RI.032.15.2021 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - dostawa wraz z montażem urządzeń sportowych i elementów małej architektury w m. Wieleń Joanna Skrzypczak 2021-01-22 14:52:08 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
448600 RI.271.5.2021 Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemęt Joanna Skrzypczak 2021-05-13 11:27:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
445103 RI.271.4.2021 Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego z dokumentacją kosztorysową na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżek rowerowych Joanna Skrzypczak 2021-05-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
441777 RI.271.3.2021 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu Joanna Skrzypczak 2021-05-24 14:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
431685 RI.271.2.2021 Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w m. Błotnica – etap I Joanna Skrzypczak 2021-04-29 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
427139 RI.271.1.2021 Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2021 roku Joanna Skrzypczak 2021-04-15 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to