Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927045 RI.271.11.2024 Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne Karolina Stanisławska 2024-06-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
902528 RI.271.9.2024 Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych Karolina Stanisławska 2024-04-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
862334 DFA.2051.1.2023 Świadczenie usług dowozu i odwozu seniorów z terenu Gminy Przemęt do Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy w 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2023-12-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
769999 RI.271.8.2023 Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2023 roku Karolina Stanisławska 2023-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
843632 RI.032.78.2023 Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Siekowo Joanna Skrzypczak 2023-11-20 11:36:30 Zapytanie ofertowe Service Go to
417034 RI.032.15.2021 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - dostawa wraz z montażem urządzeń sportowych i elementów małej architektury w m. Wieleń Joanna Skrzypczak 2021-01-22 14:52:08 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
906273 RI.271.10.2024 Budowa ulicy Krętej w miejscowości Kaszczor Joanna Skrzypczak 2024-05-15 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
898401 RI.271.8.2024 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin Joanna Skrzypczak 2024-05-07 13:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
896671 RI.271.7.2024 Bieżące utrzymanie czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy Przemęt Karolina Stanisławska 2024-04-23 08:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
893163 RI.271.6.2024 Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy Joanna Skrzypczak 2024-04-12 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886793 RI.271.2.2024 Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2024 roku Karolina Stanisławska 2024-04-04 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
885400 RI.271.5.2024 Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanałem technologicznym w miejscowości Bucz Joanna Skrzypczak 2024-04-03 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
878882 RI.271.4.2024 Sporządzenie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Przemęt Joanna Skrzypczak 2024-03-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
874337 RI.271.1.2024 Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin Karolina Stanisławska 2024-03-25 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
868828 RI.271.22.2023 Budowa linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1 w m. Kaszczor Joanna Skrzypczak 2024-02-08 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
862206 RI.271.21.2023 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu w 2024 roku usługi palenia w kotłowniach budynków stanowiących mienie Gminy Przemęt Karolina Stanisławska 2024-01-09 08:18:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to