Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
523868 2021/BZP 00237046/01 SR.272.d.31.2021.RG, „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych, z 12 miesięcznym terminem obowiązywania umowy. Roman Gaza 2021-10-27 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
523927 2021/BZP 00237200/01 SR.272.u.32.2021.RG, Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Roman Gaza 2021-10-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
524738 2021/BZP 00239336/01 SR.272.d.29.2021.RG, Dostawa, montaż i uruchomienie 2 interaktywnych monitorów dotykowych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków UE Roman Gaza 2021-10-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
517911 00218636/01 SR.272.u.28.2021.RG Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-0018-16-01. Roman Gaza 2021-10-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
517841 00217997/01 SR.272.u.27.2021.RG Szkolenie dla nauczycieli „Doradztwo edukacyjno-zawodowe, funkcjonowanie i rozwój powiatowej sieci współpracy i wymiany doświadczeń”, w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców” w ramach Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RPPM.03.03.01-22-0018-16-01. Roman Gaza 2021-10-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
509448 2021/BZP 00183675/01 SR.272.rb.25.2021.RG „Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec” Roman Gaza 2021-10-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
508250 2021/BZP 00180656/01 SR.272.rb.23.2021.RG Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160 m. Roman Gaza 2021-10-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
514763 2021/BZP 00196597/01 SR.272.d.26.2021.RG „Zakup z sukcesywnymi dostawami granulatu drzewnego (typu pellet pelet, pellets) do Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie”. Roman Gaza 2021-10-07 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
508954 2021/BZP 00182391/01 "SR.272.rb.24.2021.RG Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino (od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Polną do sklepu Dino)" Roman Gaza 2021-10-01 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
502645 2021/BZP 00166823/01 SR.272.rb.21.2021.RG Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej w trybie „ zaprojektuj i wybuduj” Roman Gaza 2021-09-16 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498137 2021/BZP 00154285/01 Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na długości 990 m w miejscowości Łaszka” Roman Gaza 2021-09-10 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
501656 2021/BZP 00164250/01 SR.272.u.22.2021.RG Szkolenie dla nauczycieli w ramach powiatowej sieci współpracy i wymiany doświadczeń”, w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców” w ramach Działania 3.3. Edukacja zawodowa. Roman Gaza 2021-09-07 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
499981 2021/BZP 00159724/01 SR.272.u.19.2021.RG Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza" Roman Gaza 2021-09-02 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
428465 2021/BZP 00010381/01 Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G w zakresie budowy zatok parkingowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2324G Port Rybacki – Jantar w m. Jantar, ul. Morska. Gmina Stegna. Magda Wożniak 2021-04-13 09:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to