Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817011 2023/BZP 00392163/01 SR.272.rb.41.2023.RG Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo. Roman Gaza 2023-09-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
818179 2023/BZP 00396040/01 SR.272.u.40.2023.RG „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn: ,,Przebudowa drogi nr 2324G na odc. Rybina – Chorążówka i Stegienka – Jantar’’ w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe..." Roman Gaza 2023-09-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
810481 2023/BZP 00369762/01 SR.272.u.37.2023.RG Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w miejscowości Lubieszewo” Roman Gaza 2023-09-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
808678 SR.272.d.38.2023.RG SR.272.d.38.2023.RG Dostawa sprzętu oraz wyposażania na potrzeby funkcjonowania przystani przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim”. Roman Gaza 2023-09-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
798696 2023/BZP 00326915/01 SR.272.rb.35.2023.RG Przebudowa drogi nr 2324G na odc. Rybina-Chorążówka i Stegienka – Jantar - przedsięwzięcie Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Roman Gaza 2023-08-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
801846 2023/BZP 00339003/01 „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2316G Płonina, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo” Roman Gaza 2023-08-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
794122 2023/BZP 00308319/01 SR.272.d.34.2023.RG Dostawa sprzętu oraz wyposażania na potrzeby funkcjonowania przystani przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim”. Roman Gaza 2023-07-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
787636 Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w miejscowości Lubieszewo Roman Gaza 2023-07-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
790427 2023/BZP 00294360/01 SR.272.u.14.2023.RG Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg z terenu Pow. NDG na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prd, oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów”. Roman Gaza 2023-07-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
783930 2023/BZP 00271312/01 Zamówienie na Cz. nr 1 – „Dostawa łodzi wraz z przyczepką podłodziową" oraz Cz. nr 2 – „Dostawa garażu" na potrzeby funkcjonowania przystani żeglarskiej przy Starostwie w Nowym Dworze Gdańskim Magda Wożniak 2023-07-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
710575 2022/BZP 00521333/01 SR.272.rb.44.2022.RG „Przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim – etapy: III; IV; V; VI oraz etap VII w zakresie budowy parkingu”. Roman Gaza 2023-02-15 08:41:20 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
659971 2022/BZP 00335820/01 SR.272.u.32.2022.RG Nadzór inwestorski nad inwestycją pn: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2324G na długości 210 m w miejscowości Jantar" Roman Gaza 2023-01-31 07:51:42 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
653215 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00310704/01 SR.272.rb.30.2022.RG „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”. Roman Gaza 2023-01-31 07:50:59 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644821 2022/BZP 00279176/01 SR.272.u.28.2022.RG „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”. Roman Gaza 2023-01-31 07:49:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
643863 2022/BZP 00275410/01 SR.272.rb.27.2022.RG Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo. Roman Gaza 2023-01-31 07:49:02 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
633546 2022/BZP 00232043/01 SR.272.d.24.2022.RG Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w SOS-W im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu pn. "Żuławska Szkoła Ćwiczeń" Magda Wożniak 2023-01-31 07:47:29 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
611486 2022/BZP 00154188/01 SR.272.u.18.2022.RG Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza" Roman Gaza 2023-01-31 07:46:44 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
599119 2022/BZP 00117785/01 SR.272.u.14.2022.RG Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat ndg Roman Gaza 2023-01-31 07:45:52 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
675384 2022/BZP 00389535/01 SR.272.rb.12.2022.RG Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2326G ul. Morskiej w m. Sztutowo. Roman Gaza 2023-01-31 07:45:04 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
664269 2022/BZP 00351180/01 SR.272.rb.11.2022.RG Przebudowa balkonów w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie Roman Gaza 2023-01-31 07:44:12 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
428465 2021/BZP 00010381/01 Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G w zakresie budowy zatok parkingowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2324G Port Rybacki – Jantar w m. Jantar, ul. Morska. Gmina Stegna. Magda Wożniak 2021-04-13 09:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to