Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00335820/01 SR.272.u.32.2022.RG Nadzór inwestorski nad inwestycją pn: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2324G na długości 210 m w miejscowości Jantar"

Deadlines:
Published : 06-09-2022 14:29:00
Placing offers : 14-09-2022 09:00:00
Offers opening : 14-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.09 2022-09-06 14:29:00 Proceeding
2. SWZ nadzór-sig.pdf pdf 722.63 2022-09-06 14:29:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + Oświadczenia.docx docx 62.9 2022-09-06 14:29:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 - Zobowiąznie.docx docx 49.73 2022-09-06 14:29:00 Proceeding
5. Załącznik nr 5 - Wykaz osób.docx docx 51.5 2022-09-06 14:29:00 Proceeding
6. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 284.32 2022-09-14 10:31:55 Public message
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 274.17 2022-09-14 14:17:38 Public message
8. Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 52.14 2022-09-14 14:30:31 Public message

Announcements

2022-09-14 14:30 Roman Gaza 8. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

8. Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2022-09-14 14:17 Roman Gaza 7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig

7. Zawiadomienie o u [...].pdf

2022-09-14 10:31 Roman Gaza 6. Informacje z otwarcia ofert-sig

6. Informacje z otwa [...].pdf

2022-09-14 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości: 5.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 258