Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00275410/01 SR.272.rb.27.2022.RG Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo.

Deadlines:
Published : 25-07-2022 15:09:00
Placing offers : 09-08-2022 09:00:00
Offers opening : 09-08-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.27 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
2. SWZ 4 drogi powiatowe-sig.pdf pdf 951.38 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
3. Projekt Jeziernik.pdf pdf 3807.75 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
4. Projekt Broniewo.pdf pdf 4292.93 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
5. Projekt Łaszka.pdf pdf 3296.25 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
6. Projekt Żelichowo.pdf pdf 5962.83 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
11. STWiOR Broniewo.pdf pdf 2086.64 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
12. STWiORB Jeziernik.pdf pdf 1956.03 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
13. STWiORB Łaszka.pdf pdf 1944.58 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
14. STWiOR Żelichowo.pdf pdf 2664.18 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
15. Zgłoszenie Broniewo.pdf pdf 380.36 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
16. Zgłoszenie Jeziernik.pdf pdf 384.46 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
17. Zgłoszenie Łaszka.pdf pdf 711.58 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
18. Zgłoszenie Żelichowo.pdf pdf 400.68 2022-07-25 15:09:00 Proceeding
1a. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 43.9 2022-07-26 09:14:30 Proceeding
2a. Zmiana nr 1 do SWZ-sig.pdf pdf 286.77 2022-07-26 09:37:54 Proceeding
19. Załączniki do Oferty na część nr 1.docx docx 67.15 2022-07-26 09:50:29 Proceeding
20. Załączniki do Oferty na część nr 2.docx docx 66.7 2022-07-26 09:50:29 Proceeding
21. Załączniki do Oferty na część nr 3.docx docx 66.63 2022-07-26 09:50:29 Proceeding
22. Załączniki do Oferty na część nr 4.docx docx 66.59 2022-07-26 09:50:29 Proceeding
23. Załącznik nr 4 Zobowiązanie.docx docx 54.14 2022-07-26 09:50:29 Proceeding
24. Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx docx 54.67 2022-07-26 09:50:29 Proceeding
25. Załącznik nr 6 Wykaz osób.docx docx 55.89 2022-07-26 09:50:29 Proceeding
7. Przedmiar Broniewo.pdf pdf 249.91 2022-07-27 13:59:00 Proceeding
8a. Przedmiar Jeziernik kwalifikowane.pdf pdf 256.98 2022-07-27 13:59:00 Proceeding
8b. Przedmiar Jeziernik niekwalifikowalne.pdf pdf 243.77 2022-07-27 13:59:00 Proceeding
9. Przedmiar Łaszka.pdf pdf 257.42 2022-07-27 13:59:00 Proceeding
10. Przedmiar Żelichowo.pdf pdf 225.6 2022-07-27 13:59:00 Proceeding
26. Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 1-sig.pdf pdf 273.58 2022-07-27 10:18:57 Public message
27. Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 2-sig.pdf pdf 315.41 2022-07-28 08:59:51 Public message
28. Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 3-sig.pdf pdf 287.76 2022-08-03 09:26:45 Public message
29. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 282.59 2022-08-09 11:46:18 Public message
30. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 268.3 2022-08-18 14:32:21 Public message
31. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 78.87 2022-08-19 08:39:59 Public message

Announcements

2022-08-19 08:39 Roman Gaza 31. Ogłoszenie o wyniku postępowania

31. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-08-18 14:32 Roman Gaza 30. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig

30. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-08-09 11:46 Roman Gaza 29. Informacje z otwarcia ofert-sig

29. Informacje z otw [...].pdf

2022-08-09 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwoty gross w wysokości:
1. Część nr 1: 1.208.929,00 zł.
2. Część nr 2: 557.008,00 zł.
3. Część nr 3: 1.506.520,00 zł.
4. Część nr 4: 1.699.478,00 zł.
2022-08-03 09:26 Roman Gaza 28. Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 3-sig

28. Odpowiedź na zap [...].pdf

2022-07-28 08:59 Roman Gaza 27. Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 2

27. Odpowiedź na zap [...].pdf

2022-07-27 10:18 Roman Gaza 26. Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 1-sig

26. Odpowiedź na zap [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 728