Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
916936 ZP.2610.9.2024 Wymiana medium sieci essernet systemu sygnalizacji alarmu pożarowego Zamówień publicznych 2024-07-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
941576 AD.2611.36.2024.IS Usługa odchwaszczania rabat kwiatowych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach Techniczny 2024-06-21 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
930583 ZP.2610.10.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa Zamówień publicznych 2024-06-03 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
929710 T.2611.30.2024.TM Przegląd szaf klimatyzacji precyzyjnej firmy STULZ w budynkach Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 Techniczny 2024-05-31 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
929589 AD.2611.25.2024.IS Usługa pielęgnacji terenów zieleni Muzeum Śląskiego w Katowicach Techniczny 2024-05-27 12:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
916298 ZP.2610.8.2024 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zamówień publicznych 2024-05-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
920833 DW.2611.11.2024.PŻ Produkcja, dostawa i montaż, elementów aranżacji przestrzeni wystawienniczej na podstawie projektu koncepcyjnego scenografii wystawy czasowej pod tytułem „Faktura czasu. Leszek Mądzik”, w budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 Wystawienniczy 2024-05-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
920031 PK.PS.445.1.2024 Przeprowadzenie prac konserwatorskich zbiornika na kondensat MŚK/H/T/963 ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach Konserwacji 2024-05-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
916683 Kalkulacja cenowa na realizację druk wielkoformatowych grafik, produkcja konstrukcji zawiesi oraz ich montaż na elewacjach budynków Muzeum Śląskiego" Wystawienniczy 2024-04-24 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
886791 ZP.2610.5.2024 Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach Zamówień publicznych 2024-04-23 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
910168 DB.251.10.2024 Wykonanie dwóch półrocznych pełnych przeglądów i konserwacji oraz serwis systemów SWiN, CCTV i KD Bezpieczeństwa 2024-04-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
828277 DAG-PKL-261-22-23 Dostawa opraw oświetleniowych najazdowych BEGA 77 089 K3 - 6 sztuk dla Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1 Techniczny 2023-10-13 13:31:33 Zapytanie ofertowe Supply Go to
701161 AD-JP-238-7/2022 Wywóz odpadów na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Administracji 2022-12-15 12:55:40 Zapytanie ofertowe Service Go to
572103 AD-KSz-2220-1/22 Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat usytuowanego w budynku przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach o powierzchni całkowitej: 158,33 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sklepu muzealnego Administracji 2022-02-10 08:27:52 Licytacja Service Go to
572087 AD-KSz-2220-1/22 Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat usytuowanego w budynku przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach o powierzchni całkowitej: 158,33 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sklepu muzealnego Administracji 2022-02-10 08:20:38 Licytacja Service Go to
527795 AD-MG-231-42/21 Dostawa komputerów graficznych – 6szt. IT 2021-10-27 09:35:20 Zapytanie ofertowe Supply Go to
462109 MŚ-DAG-ŁŚ-261-01/21 Dostawa stacji roboczej do obróbki wideo oraz stacji roboczej do obróbki audio Techniczny 2021-05-31 11:26:45 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
397506 MŚ-DAG-PK-261-12/20 „Zakup artykułów malarskich na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” Techniczny 2020-11-19 12:18:27 Zapytanie ofertowe Supply Go to
370168 MŚ-AD-KF-261-4/20 Odnowienie posiadanej subskrypcji Office 365 ProPlus for faculty IT 2020-08-18 15:47:57 Zapytanie ofertowe Supply Go to
355630 MŚ-AD-KF-261-1/20 Dostawa licencji Adobe Plan Fotograficzny CC 20GB IT 2020-06-15 11:11:57 Zapytanie ofertowe Supply Go to
327500 MŚ-DB-DK-332-01/20 Wykonanie czterech kwartalnych przeglądów i konserwacji oraz napraw bieżących systemów SWiN, CCTV i KD. Bezpieczeństwa 2020-03-17 16:16:56 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
867414 ZP-261-14/23 Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zamówień publicznych 2024-03-27 15:18:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
794592 ZP-261-9/23 Dostawa oświetlenia studyjnego do digitalizacji zbiorów muzealnych Zamówień publicznych 2023-08-23 16:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
676194 DAG-SK-261-09/22 Dostawa akumulatorów do systemów p.poż znajdujących się w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1 Techniczny 2022-10-18 12:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to