Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AD-JP-238-7/2022 Wywóz odpadów na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach

Justyna Pitas
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: Administracji
Deadlines:
Published : 06-12-2022 13:41:00
Placing offers : 15-12-2022 12:55:40
Offers opening : 16-12-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

 

Wywóz odpadów na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach

znak sprawy: AD-JP-238-7/2022

 

Ofertę należy złożyć poprzez poniższy formularz elektroniczny. Szczegóły dotyczące warunków postępowania oraz przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn.: „Zaproszenie do składania ofert” wraz załącznikami.

 

W przypadku pytań: 

-       merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk Wyślij wiadomość do zamawiającego lub pod adresem e-mail: administracja@muzeumslaskie.pl lub pod numerem telefonu: 32 213 08 07 lub 532 462 876. Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest: Justyna Pitas;

-       związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_238_7_JP_wywóz smieci_zaproszenie.pdf pdf 2004.85 2022-12-06 13:41:00 Proceeding
2022_238_7_JP_wywóz smieci_zaproszenie zal1_procedury i RODO.pdf pdf 388.66 2022-12-06 13:41:00 Proceeding
2022_238_7_JP_wywóz smieci_zaproszenie_zal2_OPZ.pdf pdf 261.19 2022-12-06 13:41:00 Proceeding
2022_238_7_wywóz smieci_zaproszenie zal.3_umowa.pdf pdf 349.85 2022-12-06 13:41:00 Proceeding

Announcements

2022-12-15 12:55 Justyna Pitas Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zgodnie z pkt IV ust. 2 załącznika nr 1 do postępowania Zamawiający unieważnia postępowanie.

Zamawiający przygotował formularz zawierający błędne ilości w kolumnie „Ilość”. Ze względu na brak możliwości technicznych edytowania formularza, Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia niniejszego postępowania

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odpady zmieszane Pojemnik o pojemności z przedziału 200-260 l, na kółkach, z pokrywą, oznaczony opisem „Odpady zmieszane”, kolor pojemnika: czarny. Odbiór raz w tygodniu 1 pc. Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
2 Odpady zmieszane Pojemnik o pojemności 1100 l, na kółkach z hamulcami, z pokrywą, oznaczony opisem „Odpady zmieszane”, kolor pojemnika: czarny. Odbiór dwa razy w tygodniu 3 pc. - (0)
3 Odpady - szkło Pojemnik o pojemności 1100 l, na kółkach z hamulcami, z pokrywą, oznaczony opisem „Szkło”, kolor pojemnika: zielony. Odbiór dwa razy w miesiącu 1 pc. - (0)
4 Odpady - plastik, metal oraz opakowania wielomateriałowe Pojemnik o pojemności 1100 l, na kółkach z hamulcami, z pokrywą, oznaczony opisem „Plastik, metal, opakowania wielomateriałowe”, kolor pojemnika: żółty. Odbiór raz w tygodniu. 2 pc. - (0)
5 Odpady - papier Pojemnik o pojemności 1100 l, na kółkach z hamulcami, z pokrywą, oznaczony opisem „Papier”, kolor pojemnika: niebieski. Odbiór dwa razy w miesiącu 2 pc. - (0)
6 Odpady - baterie Pojemnik o pojemności 20 l, z pokrywą, przeznaczony specjalnie na gromadzenie w nim baterii, oznaczony opisem „Baterie”, kolor dowolny. Odbiór dwa razy w roku. 1 pc. - (0)
7 Odpady - sprzęt elektroniczny Pojemnik dowolny wg uznania Wykonawcy, dostosowany do wielkości odpadów zgłoszonych przez Zamawiającego do odbioru. Odbiór dwa razy w roku. 1 pc. - (0)
8 Odpady - bioodpady Pojemnik o pojemności min. 300 max. 500 l na kółkach z hamulcami, oznaczony opisem „Bioodpady”, kolor pojemnika: brązowy. Odbiór dwa razy w tygodniu. 1 pc. - (0)
9 Odpady wielkogabarytowe Pojemnik na odpady wielkogabarytowe (rupieciarka) o pojemności 7 m3, kolor dowolny, pojemnik wytrzymały, Wykonawca zobowiązany jest przy podstawianiu pojemnika zabezpieczyć odpowiednio podłoże w miejscu postawienia pojemnika, w formie podkładów drewnianych zapobiegających uszkodzeniom podłoża przez ostre elementy pojemnika; pojemnik podstawiany jednorazowo na każdorazowe zamówienie Zamawiającego. Odbiór na wskazanie Zamawiającego jednak nie częściej niż 6 razy do roku. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 239