Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
650278 MCPS.ZP/AM/351-66/2022 ZO/U "Zaprojektowanie, wykonanie, opakowanie i dostarczenie 200 sztuk toreb z upcyklingu”. Andrzej Misiejko 2022-08-22 12:00:00 Zapytanie o cenę Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
649356 MCPS.ZP/KBCH/351-58/2022 TP/U/S „Organizacja Trzeciego Przeglądu Artystycznego Twórczości Osób Starszych.” Andrzej Rzewiński 2022-08-17 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
647524 MCPS.ZP/KBCH/351-63/2022 TP/U/S Organizacja dwudniowego szkolenia stacjonarnego pn. ”Praca z trudnym i agresywnym klientem – rozpoznanie i sposoby komunikacji ”. Katarzyna Boruc - Chrościcka 2022-08-11 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
644796 MCPS.ZP/PG/351-61/2022 TP/U/S „Przygotowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień w województwie mazowieckim wraz z obsługą logistyczną” Paweł Ginel 2022-08-08 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
645749 MCPS-ZP/PR/351-64/2022 TP/U Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2023 r. dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Andrzej Misiejko 2022-08-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
643952 MCPS.ZP/PR/351-59/2022 TP/U/S Organizacja dwóch jednodniowych konferencji – 2 części Andrzej Misiejko 2022-08-04 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
639187 MCPS.ZP/AM/351-57/2022 TP/U/S Przygotowanie publikacji – monografii wraz redakcją i korektą edytorską Andrzej Misiejko 2022-07-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
635916 MCPS-ZP/CM/351-55/2022 TP/U Wykonanie 49 rodzajów materiałów profilaktyczno-promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Cezary Maliszewski 2022-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
634077 MCPS-ZP/PR/351-54/2022 TP/U Usługa organizacji transportu podczas wizyt studyjnych w ramach projektu „Liderzy Kooperacji” Cezary Maliszewski 2022-07-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
632442 MCPS.ZP/PR/351-52/2022 TP/U-S Usługa przeprowadzenia sześciu szkoleń warsztatowych upowszechniających tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz ideę deinstytucjonalizacji (DI) w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" Piotr Ratajczyk 2022-07-06 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
631199 MCPS.ZP/PR/351-56/2022-ZO/U Przygotowanie i przeprowadzenie jednej dwudniowej wizyty studyjnej dla maksymalnie 17 osób w podmiotach ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego. Piotr Ratajczyk 2022-07-04 10:00:00 Zapytanie o informację Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
605861 MCPS-ZP/45/351-30/2022 TP/U/S Kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy targowej pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli VII Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej”. Piotr Ratajczyk 2022-05-05 09:29:42 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
467001 MCPS.ZP/PR/351-10/2021 TP/U/S Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi. Piotr Ratajczyk 2021-06-24 14:20:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to