Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
942426 MCPS-WZU/KBCH/351-30/2024 PN/U/S Organizacja i realizacja jednodniowych szkoleń on-line. Paweł Ginel 2024-07-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
939072 MCPS-WZU/KBCH/351-28/2024 PN/U/S „Zapewnienie wyżywienia i prelegentów do wygłoszenia 3 prelekcji na trzech spotkaniach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej”. Katarzyna Boruc - Chrościcka 2024-07-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
940472 MCPS-WZU/KBCH/351-26/2024 PN/U/S „Kompleksowa usługa organizacji i przeprowadzenia Akademii Rozwoju Usług DI (ADI) oraz Akademii Rzeczników Ekonomii Społecznej (ARES).” Paweł Ginel 2024-07-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
941410 MCPS-WZU/KBCH/351-29/2024 PN/U/S „Przygotowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych dla kadry ośrodków wsparcia ekonomii społecznej - 3 części”. Katarzyna Boruc - Chrościcka 2024-07-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939209 MCPS-WZK/CM/351-26/2024 TP/U/S Przygotowanie i organizacja dwóch konferencji na temat profilaktyki uzależnień Cezary Maliszewski 2024-06-19 09:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
931725 MCPS-WZU/GG/351-22/2024 PN/U/S Organizacja i realizacja 80 trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt.: „Przeciwdziałanie przemocy domowej” dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych w subregionach województwa mazowieckiego. Grzegorz Gębicki 2024-06-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
927501 MCPS-WZU/KBCH/351-24/2024 PN/U Usługa przygotowania i przeprowadzenia dwudniowej wizyty studyjnej dla maksymalnie 22 osób we wzorcowych Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW) poza granicami administracyjnymi województwa mazowieckiego. Katarzyna Boruc - Chrościcka 2024-06-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
934158 MCPS-WZU/KBCH/351-25/2024 PN/U/S Organizacja i realizacja jednodniowych szkoleń stacjonarnych – 16 części. Paweł Ginel 2024-06-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
926786 MCPS-WZU/GG/351-23/2024 PN/U/S Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie pięciu 4-godzinnych szkoleń stacjonarnych z zakresu ekonomii społecznej i zamówień publicznych dla 100 pracowników jednostek samorządowych z powiatów: m. Radom, radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, zwoleńskiego, lipskiego, białobrzeskiego, kozienickiego, grójeckiego. Paweł Ginel 2024-06-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
935260 MCPS-WZK/AM/351-21/2024 TP/U/S/U Organizacja dwóch jednodniowych konferencji, Część I Organizacja jednodniowej konferencji poświęconej tematyce przeciwdziałania przemocy domowej, Część II Organizacja jednodniowej konferencji z zakresu promocji zdrowia psychicznego. Andrzej Misiejko 2024-06-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
933028 MCPS-WZU/KBCH/351-27/2024 TP/U/S „Zapewnienie wyżywienia i prelegentów na dwóch posiedzeniach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego”. Katarzyna Boruc - Chrościcka 2024-06-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
933773 MCPS-WZK/PR/351-25/2024 ZO/U „Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie statuetek wykonanych przez podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego” 2 części Piotr Ratajczyk 2024-06-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
922432 MCPS-WZU/GG/351-19/2024 PN/U/S „Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia seminariów, warsztatów, wizyt studyjnych oraz spotkań sieciujących.” Paweł Ginel 2024-06-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
928251 MCPS-WZU/GG/351-13/2024 PN/U/S „Przygotowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych nt. profilaktyki uzależnień” Grzegorz Gębicki 2024-06-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
876038 MCPS-WZU/PG/351-1/2024 PN/U/S Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców z elementami praktycznymi Paweł Ginel 2024-02-27 15:51:16 Przetarg nieograniczony Service Go to
791737 MCPS.ZP/PG/351-59/2023 TP/U/S „Usługa zapewnienia m.in. sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów w ramach trzydniowego warsztatu, podnoszącego wiedzę z zakresu procesu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w ramach partnerskiego projektu pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”. Paweł Ginel 2023-08-17 07:37:27 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
605861 MCPS-ZP/45/351-30/2022 TP/U/S Kompleksowa organizacja jednodniowej imprezy targowej pn. „Mazowiecki Jarmark Rozmaitości czyli VII Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej”. Piotr Ratajczyk 2022-05-05 09:29:42 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
467001 MCPS.ZP/PR/351-10/2021 TP/U/S Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi. Piotr Ratajczyk 2021-06-24 14:20:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to