Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/PG/351-1/2024 PN/U/S Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców z elementami praktycznymi

Deadlines:
Published : 17-01-2024 20:12:00
Placing offers : 01-02-2024 10:00:00
Offers opening : 01-02-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024-OJS012-033475-pl.pdf pdf 401.24 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 463.2 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opz.pdf pdf 229.88 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 485.11 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 41.5 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja dodatkowa dotycząca wyposażenia obiektu.doc doc 44 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-zamowienia-o-wartosci-rownej-i-powyzej-progow(4).docx docx 29.32 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 29.81 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ.zip zip 89.67 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ - oswiadczenia o aktualności informacji.docx docx 21.28 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
załącznik nr 11 do SWZ - oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-dotyczące-przesłanek-wykluczenia.docx docx 24.49 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie art. 117 ust. 4 (wykonawcy wspólni).doc doc 68 2024-01-17 20:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 109 2024-01-17 20:12:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-1-2024.pdf pdf 591.53 2024-02-01 10:26:56 Public message
informacja z otwarcia - 351-1-2024.pdf pdf 482.9 2024-02-01 12:44:41 Public message
Unieważnienie postępowania 351-1-2024.pdf pdf 511.01 2024-02-09 11:11:34 Public message
Unieważnienie postępowania 351-1-2024.pdf pdf 511.01 2024-02-27 15:50:34 Public message
71185d39-7ad4-49c6-a5e2-e28ea3784c96.pdf pdf 756.4 2024-03-11 09:09:05 Public message

Announcements

2024-03-11 09:09 Paweł Ginel W załączeniu ogłoszenie o wynikach/unieważnieniu postępowania.

71185d39-7ad4-49c6-a [...].pdf

2024-02-27 15:51 Paweł Ginel Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie z uwagi na brak możliwości zwiększenia kwoty jaką przeznaczył na realizację zamówienia.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2024-02-09 11:11 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z unieważnieniem niniejszego postępowania Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2024-02-01 12:44 Grzegorz Gębicki Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-01 10:26 Grzegorz Gębicki Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 743