Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
857652 OR.2710.20.2023 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2024 Iwona Poszwa 2023-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
840551 OR.2710.17.2023 ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH GMINNYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Iwona Poszwa 2023-12-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
850488 OR.2710.19.2023 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko w 2024 r.” Iwona Poszwa 2023-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
847519 OR.2710.18.2023 Przebudowa ulicy Sportowej w Lubsku Iwona Poszwa 2023-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
822193 OR.2710.15.2023 Remont ul.Szkolnej w Lubsku Iwona Poszwa 2023-10-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
813512 OR.2710.14.2023 Remont odcinka ul. Moniuszki w Lubsku Iwona Poszwa 2023-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805609 OR.2710.13.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubsko Iwona Poszwa 2023-09-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
773048 OR.2710.12.2023 Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z budową złącza kablowego SN 15kV wraz z przyłączem Iwona Poszwa 2023-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764338 OR.2710.10.2023 Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Górzynie oraz świetlicy wiejskiej w Tucholi Żarskiej z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, Gmina Lubsko Iwona Poszwa 2023-05-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
759848 OR.2710.9.2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz Iwona Poszwa 2023-05-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings