Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.19.2023 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko w 2024 r.”

Deadlines:
Published : 22-11-2023 15:34:00
Placing offers : 30-11-2023 10:00:00
Offers opening : 30-11-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 a do SWZ - Wzór umowy - dla Części I.pdf pdf 448.6 2023-11-22 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4b do SWZ - Wzór umowy - dla Części II.pdf pdf 517.41 2023-11-22 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 11a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia- Część I.pdf pdf 459.66 2023-11-22 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 11b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia- Część II.pdf pdf 427.05 2023-11-22 15:34:00 Proceeding
Załączniki do edycji do SWZ - nr 1-3, 5-10.zip zip 137.82 2023-11-22 15:34:00 Proceeding
SWZ - dowozy szkolne na 2024.pdf pdf 2009.38 2023-11-22 15:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2023_BZP 00504231_01.pdf pdf 161.91 2023-11-22 15:34:09 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - na 2024.pdf pdf 271.71 2023-11-30 15:29:04 Public message

Announcements

2023-11-30 15:29 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia z ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-30 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie:
- Część I – 591 351,73 zł brutto
- Część II – 174 240,00 zł brutto

Razem: 765 591,73 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 306