Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.14.2023 Remont odcinka ul. Moniuszki w Lubsku

Deadlines:
Published : 04-09-2023 20:20:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 10 do SWZ -projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 547.42 2023-09-04 20:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - OPZ.zip zip 19630.66 2023-09-04 20:20:00 Proceeding
Załączniki do edycji do SWZ - nr 1-8.zip zip 124.9 2023-09-04 20:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Moniuszki.pdf pdf 135.22 2023-09-04 20:20:00 Proceeding
SWZ - remont Moniuszki - zmiana 11.09.2023.pdf pdf 1989.13 2023-09-11 11:33:50 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -11.09.2023.pdf pdf 40.09 2023-09-11 11:33:57 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 335.32 2023-09-19 20:37:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 269.5 2023-09-28 11:14:51 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -Moniuszki.pdf pdf 270.71 2023-10-06 10:25:51 Public message

Announcements

2023-10-06 10:25 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2023-09-28 11:14 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 20:37 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie: 958 348,10 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 436