Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
733083 271.01.2023 GMINA Z ENERGIĄ - Budowa wyspy energetycznej w Gminie Gniewino. Anna Kankowska 2023-04-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
747710 RGIS.271.03.2023.RK Zapytanie ofertowe dotyczące przycięcia 124 drzew rosnących na odcinku drogi Gniewino - Strzebielinko, ul. Spokojna. Anna Kankowska 2023-04-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
748237 271.07.2023 Wykonywanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na kąpielisku w miejscowości Nadole ul. Kaszubska 3, wraz z kompleksową obsługą obiektu zarządzanego przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie tj. „Bosmanat” oraz Camping, w 2023 r. Anna Kankowska 2023-04-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
746383 271.03.2023 Budowa placu zabaw na terenie kompleksu Kaszubskie Oko. Anna Kankowska 2023-04-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
746459 271.06.2023 Remont dróg gminnych gruntowych. Anna Kankowska 2023-04-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
741064 271.05.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Gniewino. Anna Kankowska 2023-03-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
737662 GOTIS Zapytanie ofertowe na prace remontowo-naprawcze pomostu przystani turystyczno-żeglarskiej w Nadolu, ul. Rybacka. Anna Kankowska 2023-03-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
739107 GOTIS.271.04.2023 Zapytanie ofertowe dotyczące koszenia terenów publicznych na terenie Gminy Gniewino (boiska sportowe, kompleks Kaszubskie Oko). Anna Kankowska 2023-03-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
729260 GOTIS.271.01.2023 Zapytanie ofertowe na organizację kina plenerowego. Anna Kankowska 2023-02-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
746067 RGIS.271.03.2023.AK Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych Gminy Gniewino oraz ustalenie sposobu znakowania miejsc niebezpiecznych. Anna Kankowska 2023-03-27 14:29:50 Zapytanie ofertowe Service Go to
737447 271.04.2023 Remont dróg gminnych. Anna Kankowska 2023-03-23 11:58:35 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
738019 GOTIS.271.02.2023 Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonywanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na kąpielisku w miejscowości Nadole ul. Kaszubska 3, wraz z kompleksową obsługą obiektu zarządzanego przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie tj. Bosmanat oraz Camping, w 2023 r. Anna Kankowska 2023-03-23 07:58:03 Zapytanie ofertowe Service Go to
705008 GOTIS.271.13.2022 Zapytanie ofertowe związane z renowacją bieżni poliuretanowej wraz z rozbieżnią do rzutu oszczepem, do skoku w dal i skoku wzwyż. Anna Kankowska 2023-02-06 12:31:35 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
739084 GOTIS.271.03.2023 Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej pielęgnacji dwóch boisk sportowych na terenie Stadionu Gminnego przy ul. Sportowej 10 w Gniewinie. Anna Kankowska 2023-03-17 11:36:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
731063 RGIS.271.02.2023.AF Zapytanie ofertowe w zakresie dostawy i wymiany opraw oświetlenia ulicznego. Anna Kankowska 2023-03-10 14:46:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
729245 RGIS.271.01.2023.AK Zapytanie ofertowe dotyczące uzupełniania ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych Gminy Gniewino w 2023 roku. Anna Kankowska 2023-03-09 13:38:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
715026 271.02.2023 Remont estakady wejściowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie - etap I. Anna Kankowska 2023-02-20 08:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
706328 271.25.2022 „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych z terenu Gminy Gniewino – mięso i wędliny.” Anna Kankowska 2023-01-09 10:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
702410 RGIS:271.17.2022.AK Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Gniewino o jednostek jej podległym. Anna Kankowska 2022-12-29 14:36:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to