Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
891594 GOTIS.271.01.2024 Organizacja kina plenerowego. Anna Kankowska 2024-03-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
883169 RGIS.271.02.2024.FA Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych, przepustów i obiektów mostowych na terenie gminy Gniewino. Anna Kankowska 2024-02-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
863620 RGIS.271.16.2023.Ak Zakup fabrycznie nowego drona (bezzałogowego statku powietrznego) na potrzeby Gminy Gniewino. Anna Kankowska 2023-12-18 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
856774 RGIS.271.15.2023AK Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Gniewino i jednostkom jej podległym. Anna Kankowska 2023-12-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
747710 RGIS.271.03.2023.RK Zapytanie ofertowe dotyczące przycięcia 124 drzew rosnących na odcinku drogi Gniewino - Strzebielinko, ul. Spokojna. Anna Kankowska 2023-04-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
800837 RGIS.271.09.2023.AK Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania „Remont kapitalny drogi gminnej na trasie Lisewo – Kostkowo wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych w miejscowości Lisewo”. Anna Kankowska 2023-09-21 08:44:36 Zapytanie ofertowe Service Go to
746383 271.03.2023 Budowa placu zabaw na terenie kompleksu Kaszubskie Oko. Anna Kankowska 2023-05-11 15:06:06 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
748237 271.07.2023 Wykonywanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na kąpielisku w miejscowości Nadole ul. Kaszubska 3, wraz z kompleksową obsługą obiektu zarządzanego przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie tj. „Bosmanat” oraz Camping, w 2023 r. Anna Kankowska 2023-04-18 12:33:33 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
746067 RGIS.271.03.2023.AK Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych Gminy Gniewino oraz ustalenie sposobu znakowania miejsc niebezpiecznych. Anna Kankowska 2023-03-27 14:29:50 Zapytanie ofertowe Service Go to
733083 271.01.2023 GMINA Z ENERGIĄ - Budowa wyspy energetycznej w Gminie Gniewino. Anna Kankowska 2023-04-05 08:34:53 Przetarg nieograniczony Supply Go to
737447 271.04.2023 Remont dróg gminnych. Anna Kankowska 2023-03-23 11:58:35 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
738019 GOTIS.271.02.2023 Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonywanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na kąpielisku w miejscowości Nadole ul. Kaszubska 3, wraz z kompleksową obsługą obiektu zarządzanego przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie tj. Bosmanat oraz Camping, w 2023 r. Anna Kankowska 2023-03-23 07:58:03 Zapytanie ofertowe Service Go to
705008 GOTIS.271.13.2022 Zapytanie ofertowe związane z renowacją bieżni poliuretanowej wraz z rozbieżnią do rzutu oszczepem, do skoku w dal i skoku wzwyż. Anna Kankowska 2023-02-06 12:31:35 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
885097 271.03.2024 Zimowe utrzymanie gminnych dróg, placów i chodników na terenie Gminy Gniewino. Anna Kankowska 2024-02-23 10:45:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
870250 271.01.2024 Rozbudowa stref rekreacyjnych na terenie Gminy Gniewino w miejscowościach Tadzino, Lisewo, Gniewino, Perlino i Chynowie Anna Kankowska 2024-02-06 10:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
867403 271.19.2023 „Budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z domem sołeckim w miejscowości Chynowie” Anna Kankowska 2024-02-16 10:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
863747 RGIS.217.07.2023.AK Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac projektowych związanych z wykonaniem projektu budowlanego dla budowy traktu spacerowego "Mola" na j. Żarnowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nadole. Anna Kankowska 2024-02-26 10:42:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
855147 271.22.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo - Toliszczek wraz z budową chodnika. Anna Kankowska 2023-12-20 09:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
840535 271.20.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Gniewino w roku 2024. Anna Kankowska 2023-12-29 15:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
846156 Zapytanie cenowe dotyczące wykonywania prac związanych z bieżącą obsługą Cmentarza Komunalnego w Gniewinku w roku 2024. Anna Kankowska 2023-12-06 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
843590 271.18.2023 Zimowe utrzymanie gminnych dróg, placów, chodników na terenie Gminy Gniewino. Anna Kankowska 2023-11-23 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
845189 RGIS.271.13.2023.AK Zakup i dostawa wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Gniewino - obuwie. Anna Kankowska 2023-12-04 08:08:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
845176 RGIS.271.12.2023.AK Zakup i dostawa wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Gniewino - pozostałe wyposażenie strażaka. Anna Kankowska 2023-12-04 08:08:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to