Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.07.2023 Wykonywanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na kąpielisku w miejscowości Nadole ul. Kaszubska 3, wraz z kompleksową obsługą obiektu zarządzanego przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie tj. „Bosmanat” oraz Camping, w 2023 r.

Anna Kankowska
Gmina Gniewino
Deadlines:
Published : 30-03-2023 14:13:00
Placing offers : 07-04-2023 10:00:00
Offers opening : 07-04-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie w BZP.pdf pdf 107.26 2023-03-30 14:13:00 Proceeding
SWZ - kąpielisko.pdf pdf 476.94 2023-03-30 14:13:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 10 - projekt umowy.pdf pdf 244.1 2023-03-30 14:13:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 11 - Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf pdf 364.77 2023-03-30 14:13:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 12 - Zakres obowiązków w zakresie ratownictwa wodnego.pdf pdf 161.89 2023-03-30 14:13:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 13 - Regulamin przystani wodnej.pdf pdf 164.95 2023-03-30 14:13:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 14 - Regulamin wypozyczalni sprzętu.pdf pdf 176.4 2023-03-30 14:13:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 15 - Zakres obowiązków w zakresie utrzymania czystości.pdf pdf 143.63 2023-03-30 14:13:00 Proceeding
formularz ofertowy + załączniki.docx docx 73.96 2023-03-30 14:13:00 Proceeding
unieważnienie po wyroku KIO.pdf pdf 499.29 2023-06-16 10:57:22 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 162.08 2023-04-07 08:53:38 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 199.27 2023-04-07 10:34:22 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 238.57 2023-04-18 12:31:58 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 238.57 2023-04-18 12:33:22 Public message
KIO Gniewino 2023.pdf pdf 1041.12 2023-04-26 13:43:00 Public message
odpis_aktualny_WOPR Gniewino.pdf pdf 60.44 2023-04-26 13:43:00 Public message
Opłata od odwołania do KIO (1).pdf pdf 138.76 2023-04-26 13:43:00 Public message
Opłata za pełnomocnictwo (1).pdf pdf 139.63 2023-04-26 13:43:00 Public message
Pełnomocnictwo - dotyczy GOTiS Gniewino podpisane (1).pdf pdf 291.33 2023-04-26 13:43:00 Public message

Announcements

2023-06-16 10:57 Anna Kankowska Unieważnienie postępowania po ponownym badaniu ofert związanym z umorzeniem odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej.

unieważnienie po wyr [...].pdf

2023-04-26 13:43 Anna Kankowska Dzień dobry
w dniu 24 kwietnia 2023r. Wykonawca Gniewińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w warszawie w sprawie postępowania nr. 271.07.2023 dotyczącego "Wykonywania usługi w zakresie ratownictwa wodnego na kąpielisku w miejscowości Nadole, ul. Kaszubska 3 wraz z kompleksową obsługą obiektu zarządzanego przez Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie tj. Bosmanat oraz Camping w 2023 roku".

Zgodnie z art. 524 ustawy Pzp przesyłam Informacje.

KIO Gniewino 2023.pd [...].pdf

odpis_aktualny_WOPR [...].pdf

Opłata od odwołania [...].pdf

Opłata za pełnomocni [...].pdf

Pełnomocnictwo - dot [...].pdf

2023-04-18 12:33 Anna Kankowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Informacja o unieważnieniu.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-18 12:31 Anna Kankowska Informacja o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-07 10:34 Anna Kankowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-07 08:53 Anna Kankowska Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 518