Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.01.2023 GMINA Z ENERGIĄ - Budowa wyspy energetycznej w Gminie Gniewino.

Anna Kankowska
Gmina Gniewino
Deadlines:
Published : 27-02-2023 09:32:00
Placing offers : 03-04-2023 10:00:00
Offers opening : 03-04-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS041-119917-pl.pdf pdf 111.24 2023-02-27 09:32:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 10 Koncepcja projektowa.pdf pdf 522.69 2023-02-27 09:32:00 Proceeding
Mapa poglądowa do załącznika nr 10.pdf pdf 583.53 2023-02-27 09:32:00 Proceeding
SWZ + załączniki.pdf pdf 589.36 2023-02-27 11:13:56 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 projekt umowy.pdf pdf 322.39 2023-02-27 11:13:58 Proceeding
SWZ - zmiana.pdf pdf 401.93 2023-03-17 09:14:44 Proceeding
ogłoszenie DUUE sprostowanie.pdf pdf 86.99 2023-03-17 09:14:47 Proceeding
formularz ofertowy + załączniki - zmiana.docx docx 64.67 2023-03-17 09:14:51 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 projekt umowy.pdf pdf 319.95 2023-03-17 09:14:56 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 formularz JEDZ.doc doc 215 2023-03-31 13:20:09 Proceeding
wyjasnienie nr 1.pdf pdf 192.75 2023-03-20 11:06:22 Public message
wyjaśnienie nr 2.pdf pdf 251.78 2023-03-28 09:44:12 Public message
wyjaśnienie nr 3.pdf pdf 1833.82 2023-03-28 14:27:41 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 129.02 2023-04-03 09:17:41 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 169.09 2023-04-03 13:41:50 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 228.82 2023-04-05 08:33:42 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 228.82 2023-04-05 08:34:51 Public message

Announcements

2023-04-05 08:34 Anna Kankowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania z art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-05 08:33 Anna Kankowska Informacja o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-03 13:41 Anna Kankowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-03 09:17 Anna Kankowska Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2023-03-28 14:27 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 3

wyjaśnienie nr 3.pdf

2023-03-28 09:44 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 2

wyjaśnienie nr 2.pdf

2023-03-20 11:06 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 1

wyjasnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1542