Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.03.2023 Budowa placu zabaw na terenie kompleksu Kaszubskie Oko.

Anna Kankowska
Gmina Gniewino
Deadlines:
Published : 27-03-2023 13:39:00
Placing offers : 11-04-2023 10:00:00
Offers opening : 11-04-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie w BZP.pdf pdf 114.96 2023-03-27 13:39:00 Proceeding
formularz ofertowy + załaczniki.docx docx 64.26 2023-03-27 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Projekt umowy.pdf pdf 291.52 2023-03-27 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna.pdf pdf 145.35 2023-03-27 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Opis techniczny.pdf pdf 83.74 2023-03-27 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 573.48 2023-03-27 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Mapa sytuacyjno - wysokościowa.pdf pdf 600.92 2023-03-27 13:39:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Funfamentowanie.pdf pdf 1370.29 2023-03-27 13:39:00 Proceeding
przedmiar robót.pdf pdf 342.8 2023-03-27 13:39:00 Proceeding
SWZ - 271.03.2023.pdf pdf 360.1 2023-03-31 09:42:59 Proceeding
wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 201.82 2023-03-28 14:26:17 Public message
sprostowanie do wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 159.38 2023-03-31 11:27:45 Public message
SWZ - 271.03.2023 zmiana.pdf pdf 361.69 2023-03-31 11:27:45 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 134.73 2023-04-11 08:08:47 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 176.36 2023-04-11 11:28:56 Public message
informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty.pdf pdf 204.86 2023-04-24 14:18:43 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 237.44 2023-05-11 15:05:09 Public message

Announcements

2023-05-11 15:06 Anna Kankowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie
• art. 260 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił prowadzone postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne
Oferta jednego z Wykonawców podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 – czyli nie jest zgodna z przepisami ustawy. Oferta nie została opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający wybrał Wykonawcę który spełniał wszystkie wymagania prawne i formalne. Wykonawca złożył wszystkie podmiotowe środki dowodowe. W dniu 26.04.2023 r. Wykonawca złożył pismo o odstąpieniu od podpisania umowy.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia wynosiła
400 000,00 zł, a kwota jaką zaoferował kolejny Wykonawca przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizacje powyższego zadania.
2023-05-11 15:05 Anna Kankowska Unieważnienie postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-24 14:18 Anna Kankowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-11 11:28 Anna Kankowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-11 08:08 Anna Kankowska Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2023-03-31 11:27 Anna Kankowska Sprostowanie do wyjaśnienia nr 1

sprostowanie do wyja [...].pdf

SWZ - 271.03.2023 zm [...].pdf

2023-03-28 14:26 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 1

wyjaśnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 887