Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
616202 BZP-2631-16/2022 Dostawa akcesoriów fotograficznych Brygida Śliwa 2022-05-26 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
615462 BZP-2630-20/2022 Sukcesywna dostawa licencji na oprogramowanie Adobe Creative Cloud w ramach umowy Adobe VIP Select nr FAA1527322C73D38AF0A dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Jolanta Kurek 2022-05-30 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
609911 BZP-2630-18/2022 Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego świadomość nt. niepełnosprawności wśród kadry zarządczej, dydaktycznej i pracowników administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w ramach projektu „Zwiększenie dostępności Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWR.03.05.00-00-A053/21 Jolanta Kurek 2022-05-18 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
607394 BZP-3942-16/2022 Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Jolanta Kurek 2022-05-10 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
608172 BZP-3941-15/2022 Dostawa projektora Brygida Śliwa 2022-05-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
606665 BZP-3942-15/2022 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Jolanta Kurek 2022-05-06 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
600848 BZP-3942-14/2022 Usługa druku i dostawa drugiego numeru czasopisma "Elementy. Sztuka i Dizajn" dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Anna Dąbkowska 2022-04-26 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
600008 BZP-3941-14/2022 Dostawa projektora wraz z ekranem ściennym Brygida Śliwa 2022-04-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
588682 BZP-3942-8/2022 Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Jolanta Kurek 2022-04-19 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
596414 BZP-3942-11/2022 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie wraz z wykonaniem nowej infrastruktury technicznej instalacji c.o., c.t., c.w.u., wentylacji - klimatyzacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, instalacji fotowoltaicznej i zagospodarowania podwórka w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, jako etap IV robót objętych projektem „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby uczelni, kompleksu dawnej szkoły przemysłowej żeńskiej – etap 1: przebudowa więźby dachowej poddasza i stropu III kondygnacji, dobudowa ryzalitów od strony podworca, przebudowa ścian poprzecznych III kond. oraz infrastruktura techniczna instalacji wod-kan., c.o., wentylacji - klimatyzacji, instal. elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowanie podwórka oraz częściowa termomodernizacja ścian na działce nr 193, 192,195 i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza Anna Dąbkowska 2022-04-14 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
596420 BZP-3942-13/2022 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Jolanta Kurek 2022-04-14 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
595655 BZP-3942-12/2022 Przeprowadzenie szkoleń niezbędnych do wykreowania własnej marki i produktu do prezentacji i sprzedaży (komercjalizacji) dla studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w ramach projektu „Sztuka Przedsiębiorcza” realizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej Jolanta Kurek 2022-04-12 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
559857 BZP-3941-1/2022 Dostawa elementów oświetlenia dla potrzeb Galerii Uczelni Brygida Śliwa 2022-01-11 13:14:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
538279 BZP-3941-30/2021 Dostawa szlifierki i wkrętarki udarowej Brygida Śliwa 2021-11-26 13:28:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
509626 BZP-3941-23/2021 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych Brygida Śliwa 2021-09-29 14:32:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to