Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
452363 BZP-3942-16/2021 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem - objętych projektem - „Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” umowa nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00 Anna Dąbkowska 2021-05-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
456575 BZP-3942-19/2021 Sukcesywna dostawa licencji na oprogramowanie Adobe Creative Cloud w ramach umowy Adobe VIP Select nr FAA1527322C73D38AF0A dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Jolanta Kurek 2021-05-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
453325 BZP-3942-15/2021 Dostawa drukarek 3D, suszarek do filamentu, myjki ultradźwiękowej oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Jolanta Kurek 2021-05-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
453329 BZP-3942-18/2021 Przeprowadzenie szkolenia synchronicznego on-line z zakresu skutecznego wejścia na rynek kreatywny oraz kształcącego umiejętności społeczne dla studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w ramach projektu „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWR.03.01.00-00-B016/17 Jolanta Kurek 2021-05-11 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
445846 BZP-3942-6/2021 Remont i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16”- umowa nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00 Anna Dąbkowska 2021-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
452708 BZP-3942-17/2021 Dostawa licencji oprogramowania do projektowania krojów pisma dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Jolanta Kurek 2021-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
448828 BZP-3942-14/2021 Druk i dostawa katalogu prac studentów wykonanych podczas warsztatów Green Guerillaz City Activists - Zielona miejska partyzantka, realizowanych w ramach projektu „Nature is my Homeland - międzynarodowe działania twórcze grup artystycznych - pedagogów/ specjalistów/ studentów z 4 uczelni - creative searches/ poszukiwania twórcze/ warsztaty/ sympozja/ publikacje” realizowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” zgodnie z umową nr PPI/APM/2018/1/00006/U/001 z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej Jolanta Kurek 2021-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
438291 BZP-3942-5/2021 Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz na terenach przyległych do tych budynków Jolanta Kurek 2021-04-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
446786 BZP-3941-10/2021 Dostawa mebli dla potrzeb jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Brygida Motyka 2021-04-21 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
444521 BZP-3942-12/2021 Przeprowadzenie szkolenia synchronicznego on-line z zakresu skutecznego wejścia na rynek kreatywny oraz kształcącego umiejętności społeczne dla studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w ramach projektu „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWR.03.01.00-00-B016/17 Jolanta Kurek 2021-04-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
441958 BZP-3942-10/2021 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Jolanta Kurek 2021-04-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
441526 BZP-3942-11/2021 Dostawa sprzętu fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Jolanta Kurek 2021-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings