Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP-2631-1/2023 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Deadlines:
Published : 25-01-2023 12:50:00
Placing offers : 02-02-2023 09:00:00
Offers opening : 02-02-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Szczegóły postępowania znajdziecie Państwo w załącznikach. Zamawiający informuje, że dane uzupełnione w poniższym, aktywnym formularzu nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert. Zamawiający będzie oceniał oferty zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 28.81 2023-01-25 12:50:00 Proceeding
02 Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 33.88 2023-01-25 12:50:00 Proceeding
03 Zał. nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1301.59 2023-01-25 12:50:00 Proceeding
00 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 296.73 2023-01-25 12:50:00 Proceeding
04 Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 138.31 2023-01-27 13:06:35 Public message
05 Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 232.52 2023-01-30 14:04:14 Public message
06 Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - po zmianach.xlsx xlsx 33.47 2023-01-30 14:04:14 Public message
07 Zał. nr 3 - Projektowane postanowienia umowy - po zmianach.pdf pdf 622.98 2023-01-30 14:04:14 Public message
08 Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty.pdf pdf 151.06 2023-02-02 12:12:21 Public message

Announcements

2023-02-02 12:12 Karolina Strychalska Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - numer sprawy: BZP-2631-1/2023.

08 Informacja o wybo [...].pdf

2023-01-30 14:04 Karolina Strychalska Szanowni Państwo,
Zamawiający przedstawia treść pytań złożonych przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - numer sprawy: BZP-2631-1/2023 wraz z odpowiedziami.
Ponadto w związku z powyższym Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zał. nr 3 do Zapytania ofertowego – „Projektowane postanowienia umowy – po zmianach” oraz zał. nr 2 do Zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy – po zmianach”.

05 Pytania i odpowie [...].pdf

06 Zał. nr 2 - Formu [...].xlsx

07 Zał. nr 3 - Proje [...].pdf

2023-01-27 13:06 Karolina Strychalska Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - numer sprawy: BZP-2631-1/2023.

04 Informacja o zmia [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z potrzebami Zamawiającego w terminie od zawarcia umowy do 31.01.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - Oświadczam, że nie występują wobec mnie podstawy wykluczenia w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)

The number of page views: 634