Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP-2631-25/2022 Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Deadlines:
Published : 02-08-2022 08:18:00
Placing offers : 05-08-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 3754.99 2022-08-02 08:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 36.71 2022-08-02 08:18:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 297.21 2022-08-02 08:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 36.71 2022-08-02 08:18:00 Criterion
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 428.59 2022-08-09 15:24:36 Public message

Announcements

2022-08-09 15:24 Jolanta Kurek Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, działając na podstawie zapisów rozdziału X ust. 1 Zapytania Ofertowego z dnia 01.08.2022 r. informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o unieważ [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Załącznik nr 1 - For [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wariantów połączeń wraz z warunkami rezerwacji w terminie nie dłuższym niż 5 godzin od otrzymania zapytania o rezerwację. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 391