Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
616715 441/20/ZP/2022 Dostawa oznak rozpoznawczych Jednostek Wojskowych Zamówienia Publiczne 2022-05-30 08:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
618014 38/01/PN/2022 Zakup technicznych środków materiałowych do 155mm sh KRAB dmo REGINA Zamówienia Publiczne 2022-06-03 07:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
616628 39/20/PN/2022 Dostawa ubrań roboczych, obuwia roboczego i przedmiotów ochrony osobistej dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zamówienia Publiczne 2022-06-03 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
617860 40/21/PN/2022 Zakup produktów spożywczych dla wojsk SZ USA będących w rejonie odpowiedzialności 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Zamówienia Publiczne 2022-06-06 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
608975 36/17/PN/2022 Dostawa materiałów biurowych, papieru i urządzeń biurowych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Zamówienia Publiczne 2022-06-07 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
618187 42/26/PN/2022 Remont węzłów sanitarnych oraz zaprojektuj i wykonaj instalację wentylacyjną w łaźniach w budynku nr 16 w kompleksie 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2022-06-09 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617057 41/26/PN/2022 Remont poddasza oraz zaprojektuj i wykonaj instalację wentylacyjną w łaźniach w budynku nr 18 kompleks 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2022-06-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
614943 412/23/ZP/2022 Usługa wykonania przeglądu technicznego sprzętu medycznego Zamówienia Publiczne 2022-05-25 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
613738 411/1102/ZP/2022 Konserwacja zamków klasy A,B i C drzwi szaf stalowych oraz konserwacji zamków klasy C drzwi wejściowych do stref ochronnych na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zamówienia Publiczne 2022-05-24 08:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
612987 376/1102/ZP/2022 Konserwacja urządzeń do niszczenia materiałów niejawnych i elektronicznych nośników informacji na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Zamówienia Publiczne 2022-05-23 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
596137 25/23/PN/2022 Zakup wraz z transportem i wniesieniem do magazynów leków, medycznych środków materiałowych oraz drobnego sprzętu medycznego dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. UWAGA !!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA !!! Zamówienia Publiczne 2022-05-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
607538 32/07/PN/2022 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zamówienia Publiczne 2022-05-19 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
605732 37/26/PN/2022 Remont dachu budynku nr 6 oraz remont sanitariatów w budynku nr 1 w kompleksie 7795 w Duninowie ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zamówienia Publiczne 2022-05-19 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601323 24/08/PN/2022 Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie Zamówienia Publiczne 2022-05-18 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
606902 34/26/PN/2022 Remont lukarn dachowych małych w budynkach nr 2,3,4 w kompleksie nr 2245 w Głogowie. Zamówienia Publiczne 2022-05-16 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
610379 388/17/ZP/2022 Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego Zamówienia Publiczne 2022-05-16 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
608430 373/26/ZP/2022 Usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie- GZ Żagań Zamówienia Publiczne 2022-05-11 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
459211 19/23/2021 Zakup wraz z transportem i wniesieniem testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 Zamówienia Publiczne 2021-05-24 14:58:30 Przetarg nieograniczony Supply Go to
437151 2/17/PN/2021 Dostawa materiałów biurowych, papieru, kalendarzy, tablic i urządzeń biurowych Dominika PUNDOR 2021-03-22 11:46:31 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
469527 29/26/PN/2021 Remont Ośrodka Sprawności Fizycznej (OSF) w kompleksie 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2021-07-12 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
469573 31/26/PN/2021 Wymiana naświetli nad bramami w budynku nr 21 i montaż wyłącznika p.poż w budynku nr 2 w kompleksie 7795 w m. Duninów Zamówienia Publiczne 2021-06-29 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464248 26/26/PN/2021 Remont instalacji odgromowej części podziemia w budynku nr 161 w kompleksie 7795 w m. Duninów i remont posadzki w kotłowni oraz progów w magazynach środków bojowych w kompleksie 3096 w m. Potok Zamówienia Publiczne 2021-07-15 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464117 25/26/PN/2021 Remont dachu papowego w budynku nr 3 i pomieszczeń w budynku nr 6, 21 i 22 w kompleksie 2610 w Żaganiu oraz wymiana drzwi do magazynów broni w budynku nr 15 w kompleksie 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2021-07-13 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to