Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
644164 52/26/PN/2022 Świadczenie usług utrzymania czystości Zamówienia Publiczne 2022-10-07 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
646011 57/17/PN/2022 Dostawa materiałów biurowych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Zamówienia Publiczne 2022-08-31 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
646155 59/26/PN/2022 Remont dachu budynku nr 105 w kompleksie 3096 w składzie Potok Zamówienia Publiczne 2022-08-17 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
645632 53/26/PN/2022 Remont posadzki w kuchni właściwej w budynku nr 29 w kompleksie 7788 w Świętoszowie Zamówienia Publiczne 2022-08-16 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
645939 54/08/PN/2022 Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie Zamówienia Publiczne 2022-08-12 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
643696 55/26/PN/2022 Remont pokrycia dachowego na budynku nr 19 w kompleksie 3992 Serby Zamówienia Publiczne 2022-08-10 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644143 56/21/PN/2022 Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów półcukierniczych dla wojsk SZ USA będących w rejonie odpowiedzialności 43 WOG Zamówienia Publiczne 2022-08-09 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
645715 595/26/ZP/2022 Czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w kompleksie 7786 w Świętoszowie Zamówienia Publiczne 2022-08-05 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
645597 58/23/PN/2022 Zakup wraz z transportem i wniesieniem medycznych środków materiałowych Zamówienia Publiczne 2022-08-05 07:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
642114 50/26/PN/2022 Usługa pozyskania i zrywki drewna, pielęgnacji drzew, frezowania pni, zagospodarowania pozostałości drzewnych oraz przejęcia pozyskanego drewna na własność na terenach administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie Zamówienia Publiczne 2022-08-04 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
644576 585/17/ZP/2022 Usługa przeprowadzenia kursu językowego w zakresie nauczania języka rosyjskiego. Zamówienia Publiczne 2022-08-03 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
459211 19/23/2021 Zakup wraz z transportem i wniesieniem testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 Zamówienia Publiczne 2021-05-24 14:58:30 Przetarg nieograniczony Supply Go to
437151 2/17/PN/2021 Dostawa materiałów biurowych, papieru, kalendarzy, tablic i urządzeń biurowych Dominika PUNDOR 2021-03-22 11:46:31 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
469527 29/26/PN/2021 Remont Ośrodka Sprawności Fizycznej (OSF) w kompleksie 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2021-07-12 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
469573 31/26/PN/2021 Wymiana naświetli nad bramami w budynku nr 21 i montaż wyłącznika p.poż w budynku nr 2 w kompleksie 7795 w m. Duninów Zamówienia Publiczne 2021-06-29 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464248 26/26/PN/2021 Remont instalacji odgromowej części podziemia w budynku nr 161 w kompleksie 7795 w m. Duninów i remont posadzki w kotłowni oraz progów w magazynach środków bojowych w kompleksie 3096 w m. Potok Zamówienia Publiczne 2021-07-15 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464117 25/26/PN/2021 Remont dachu papowego w budynku nr 3 i pomieszczeń w budynku nr 6, 21 i 22 w kompleksie 2610 w Żaganiu oraz wymiana drzwi do magazynów broni w budynku nr 15 w kompleksie 2987 w Żaganiu Zamówienia Publiczne 2021-07-13 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to