Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/17/PN/2021 Dostawa materiałów biurowych, papieru, kalendarzy, tablic i urządzeń biurowych

Deadlines:
Published : 19-03-2021 10:09:00
Placing offers : 22-03-2021 11:46:31
Offers opening : 20-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 , a nie ja wskazano w kreatorze
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NA STRONE.zip zip 367.35 2021-03-19 12:16:58 Proceeding
SWZ 2PN .pdf pdf 730.48 2021-03-19 12:17:11 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 150.37 2021-03-19 12:17:17 Proceeding

Announcements

2021-03-22 11:46 Dominika PUNDOR Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje anulowane w związku z zastosowaniem błędnego formularza w kreatorze. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 , a nie ja wskazano w kreatorze w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania zostanie uwieszona ponownie z zastosowaniem prawidłowego formularza.
2021-03-22 09:01 Dominika PUNDOR Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ,
a nie ja wskazano w kreatorze w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 443