Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 26/26/PN/2021 Remont instalacji odgromowej części podziemia w budynku nr 161 w kompleksie 7795 w m. Duninów i remont posadzki w kotłowni oraz progów w magazynach środków bojowych w kompleksie 3096 w m. Potok

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 28-05-2021 10:46:00
Placing offers : 14-06-2021 10:00:00
Offers opening : 14-06-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 26 PN.pdf pdf 668.92 2021-05-28 10:46:00 Proceeding
OGŁOSZENIE.pdf pdf 115.32 2021-05-28 10:46:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 1064.38 2021-05-28 10:46:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc.pdf pdf 188.15 2021-06-14 11:19:01 Public message
26 pncz.1 str..pdf pdf 41.66 2021-06-30 10:05:18 Public message
26 pn cz.2 str..pdf pdf 41.96 2021-06-30 10:05:18 Public message

Announcements

2021-06-30 10:05 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze część nr 1 i 2.

26 pncz.1 str..pdf

26 pn cz.2 str..pdf

2021-06-14 11:19 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-14 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: część nr 1 - 9 949,97, część nr 2 - 47 328,71 zł.
2021-06-10 15:04 Zamówienia Publiczne Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące pytań od wykonawców:
Pytanie:
W nawiązaniu do postępowania dot. wykonania remontu instalacji odgromowej, zwracam się z zapytaniem czy załączone zdjęcie budynku w STWiORB na stronie 14 w pkt. 5, przedstawia rzeczywisty stan budynku na którym należy wykonać ww. remont? Jeżeli nie, proszę o przesłanie kilku zdjęć obiektu. Dodatkowo, czy powyższe prace można wykonać z użyciem drutu aluminiowego?
Odpowiedź:
Informuję, że rysunek w STWiORB na stronie 14 w pkt. 5 nie przedstawia zdjęcia budynku lecz jest to rysunek poglądowy. Remont dotyczy tylko części podziemnej instalacji odgromowej do złącz kontrolnych. Instalacja na dachu budynku oraz zwody pionowe do złącz kontrolnych została wymieniona podczas remontu dachu w 2020 roku i nie podlega wymianie. Nie ma możliwości udostępnienia zdjęć obiektu, bud. Nr 161 znajduje się na terenie technicznym. Wizerunek budynku jest zastrzeżony.
Violetta Białecka

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 531