Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 29/26/PN/2021 Remont Ośrodka Sprawności Fizycznej (OSF) w kompleksie 2987 w Żaganiu

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 11-06-2021 11:14:00
Placing offers : 28-06-2021 10:00:00
Offers opening : 28-06-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 102.75 2021-06-11 11:14:00 Proceeding
SWZ 29 PN.docx.pdf pdf 664.17 2021-06-11 11:14:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 349.23 2021-06-11 11:14:00 Proceeding
ZMIANA OGŁOSZENIA 11.06.2021 r..pdf pdf 35.33 2021-06-11 11:56:34 Public message
29 str..pdf pdf 40.41 2021-07-06 10:47:10 Public message

Announcements

2021-07-06 10:47 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

29 str..pdf

2021-06-28 11:42 Zamówienia Publiczne Wypełniając dyspozycję art. 222 ust.5 ustawy PZP Zamawiający przekazuje informacje odczytane podczas otwarcia ofert w dniu 28 czerwca 2021 roku o godz. 10:15. W postępowaniu w wymaganym terminie zostały złożone poniższe oferty:
LIMAR Mariusz Linkiewicz
ul. Parkowa 2/7 68-100 Żagań
Cena ofertowa brutto: 57 900,00 zł
Okres gwarancji: 48 miesięcy

2021-06-28 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 59315,67 zł brutto.
2021-06-11 11:56 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia.

ZMIANA OGŁOSZENIA 11 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 576