Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KP Mordy - remont pomieszczeń

Deadlines:
Published : 04-10-2017 15:59:39
Placing offers : 10-10-2017 15:30:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Malowanie pokoi biurowych , ułożenie płytek na posadzkach , wykonanie iniekcji ciśnieniowej.
1. Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2017r.
2. Kryteria wyboru ofert - najniższa cena.
3. Warunki gwarancji i rękojmi - 5 lat.
4. Miejsce i termin złożenia ofert - 10.10.2017r. do godz. 15.30 na platformie zakupowej,
na adres e-mail: wir.kwp@ra.policja.gov.pl lub na adres Wydział Inwestycji KWP zs w Radomiu ul 11 Listopada 37/59 26-600 Radom. .
5. Termin otwarcia ofert - 11.10.2017r.
6. Dopuszcza się negocjacje z przynajmniej trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający podejmie negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
EL KP Mordy 1.pdf pdf 10.51 2017-10-04 15:59:39 Proceeding
Mordy - roboty remontowe 2017.pdf pdf 20.91 2017-10-04 15:59:39 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Mordy..docx docx 14.3 2017-10-05 13:54:46 Proceeding
umowa Mordy 4.8-2017.doc doc 98.5 2017-10-06 14:55:21 Proceeding

Announcements

2017-10-05 09:52 Hubert Cis Have edited the following elements of transactions: end date

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Malowanie pokoi biurowych , ułożenie płytek na posadzkach , wykonanie iniekcji ciśnieniowej. - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - wg umowy (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 438