Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.38.2024 „Remont budynku przy ul. Ciągłówka 16 oraz dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku klasztornym Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Zakopanem”

Deadlines:
Published : 01-07-2024 16:26:00
Placing offers : 02-08-2024 11:00:00
Offers opening : 02-08-2024 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (38).pdf pdf 70.21 2024-07-01 16:26:00 Proceeding
SWZ - Siostry Zakonne i M. Topór-Smaś.pdf pdf 1336.93 2024-07-01 16:26:00 Proceeding
Część 1 - M. Topór-Smaś.zip zip 14971.29 2024-07-01 16:26:00 Proceeding
Część 2 - Klasztor.zip zip 629.62 2024-07-01 16:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (38).pdf pdf 50.99 2024-07-22 16:02:33 Public message
Załącznik nr 5 - wzór umowy część 1 po korekcie (38).pdf pdf 633.5 2024-07-22 16:02:33 Public message
Załącznik nr 5 - wzór umowy część 2 po korekcie (38).pdf pdf 636.14 2024-07-22 16:02:33 Public message

Announcements

2024-07-22 16:02 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz załączniki nr 5 - wzór umowy dla części 1 i 2 po korekcie. Zmianie uległy zapisy w § 20 ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1 i § 20 ust. 2 pkt 2.
UWAGA!
Zmianie ulegają następujące terminy:
- składania ofert z dnia 01.08.2024 r. godz. 11:00 na dzień 02.08.2024 r. godz. 11:00
- otwarcia ofert z dnia 01.08.2024 r. godz. 11:05 na dzień 02.08.2024 r. godz. 11:05.
- związania ofertą z dnia 30.08.2024 r. na dzień 31.08.2024 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 5 - wzó [...].pdf

Załącznik nr 5 - wzó [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 551