Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/24/2024 Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Ostrowskiej i Handlowej w Kaliszu w ramach zadania wymiany sieci wodociągowej azbestocementowej

Deadlines:
Published : 08-07-2024 09:40:00
Placing offers : 16-07-2024 09:00:00
Offers opening : 16-07-2024 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Ostrowskiej i Handlowej w Kaliszu, w ramach zadania wymiana sieci wodociągowej azbestocementowej.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PZT+Projekt+uzgodnienia.zip zip 76882.31 2024-07-08 09:40:00 Proceeding
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego.docx docx 48.04 2024-07-08 09:40:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 30.55 2024-07-08 09:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc doc 139 2024-07-08 09:40:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 133.17 2024-07-08 09:40:00 Proceeding
Załączniki 4 - 9.docx docx 47.56 2024-07-08 09:40:00 Proceeding
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego-po modyfikacji.docx docx 48.03 2024-07-11 13:25:34 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 145.05 2024-07-16 10:18:39 Public message

Announcements

2024-07-16 10:18 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2024-07-16 08:42 Magdalena Włodarek Link do transmisji online z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/YBLpywsVWDk?feature=share
2024-07-12 14:39 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się pytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie 2: Prosimy o informację, kto ponosi koszty Konserwatora zabytków- Zamawiający czy Wykonawca?
Odpowiedź: Nadzór archeologiczny leży po stronie Zamawiającego (Pismo przewodnie do zapytania ofertowego Ust. 2, Pkt. 5 Prace należy prowadzić zgodnie z:
5.Pozwoleniem Nr 315/2024/A z dnia 10.05.2024r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu (nadzór archeologiczny po stronie Zamawiającego).

Pytanie 3: Prosimy o informację odnośnie długości do wykonania wodociągu, wg zamówienia jest do wykonania odcinek 275,5 m, czyli od W1 do W5, patrząc na PZT jest jeszcze odejście sieci w ul. Handlowa do węzła W6 i wówczas wodociągu jest 298m. Czy ten odcinek jest poza zakresem?
Odpowiedź: Do wymiany jest 275,5m wg. PZT Budowa sieci wodociągowej w ul. Ostrowskiej (W1-W5).

Z poważaniem
Magdalena Włodarek
2024-07-11 13:25 Magdalena Włodarek Dzień dobry!
W związku z pojawieniem się zapytania do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie: Prosimy o informację, iloma robotami musi wykazać się Wykonawca, gdyż w piśmie przewodnim jest rozbieżność. W pkt. 3 ppkt. d jest zapis "Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych wykonanych w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonymi o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia.", natomiast w pkt. 13. ppkt. 9 jest zapis "Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat (min. 2 roboty) o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem, o wartości min
100.000,00 zł netto". Prosimy o informację, który zapis jest prawidłowy.
Odpowiedź: Faktycznie powstała nieścisłość.
Wykonawca winien wykazać co najmniej 3 roboty budowlane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonymi o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia.
W załączeniu Pismo Przewodnie do zapytania ofertowego – po modyfikacji.
Z poważaniem
Magdalena Włodarek

Pismo przewodnie do [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Ostrowskiej i Handlowej w ramach zadania wymiana sieci wodociągowej azbestocementowej - 1 building work Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wejścia na budowę: 19.08.2024r. Termin wykonania do 30.10.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Gwarancja: 60 – miesięczna gwarancja na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 306