Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/ITWL/PIiZ2024/PN/2024/D Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego nieużywanego oprogramowania komputerowego

Deadlines:
Published : 29-05-2024 11:53:00
Placing offers : 06-06-2024 10:00:00
Offers opening : 06-06-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 200.68 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 743.47 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamowienia.pdf pdf 409.38 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 39.95 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 439.07 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 22.57 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 350.59 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.66 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 339.89 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 25.38 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 351.71 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 22.49 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 338.37 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 22.41 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 338.85 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 229.52 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Załącznik_nr8_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 310.31 2024-05-29 11:53:00 Proceeding
Informacja z otwarcia 06.06.pdf pdf 663.01 2024-06-06 12:08:34 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12.06.pdf pdf 259.6 2024-06-12 11:08:31 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzysniejszej 18.06.pdf pdf 192.53 2024-06-18 13:38:04 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzysniejszej 19.06.pdf pdf 203.47 2024-06-19 12:24:56 Public message
Informacja o uniewaznieniu 05.07.pdf pdf 212.9 2024-07-05 15:14:55 Public message

Announcements

2024-07-05 15:14 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części V zamówienia.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja o uniewaz [...].pdf

2024-06-19 12:24 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części II zamówienia.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-18 13:38 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części VI zamówienia.

Z poważaniem Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-12 11:08 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części III zamówienia.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-06 12:08 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-06 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
na część I zamówienia – 18179,40 zł gross
na część II zamówienia – 153750 zł brutto
na część III zamówienia – 215250 zł brutto
na część IV zamówienia – 15129 zł brutto
na część V zamówienia – 36654 zł brutto
na część VI zamówienia – 15055,20 zł brutto
na część VII zamówienia – 29520 zł brutto
na część VIII zamówienia – 26937 zł brutto
na część IX zamówienia – 16359 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 636