Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/2024 Remont trzech wejść do budynków szkolnych oraz rozbiórka budynków gospodarczych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

Deadlines:
Published : 28-05-2024 13:57:00
Placing offers : 12-06-2024 10:00:00
Offers opening : 12-06-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa załączniuk nr 5 do SWZ.zip zip 14503.23 2024-05-28 13:57:00 Proceeding
Formularz_oferty-Zal_nr1_do_SWZ.doc doc 59.5 2024-05-28 13:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.98 2024-05-28 13:57:00 Proceeding
Oświadzcenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczenia - zał. Nr 2 SWZ.docx docx 19.8 2024-05-28 13:57:00 Proceeding
STWIORB - zał. Nr 6 do SWZ.zip zip 696.37 2024-05-28 13:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 747.7 2024-05-28 13:57:00 Proceeding
Wykaz Robót załącznik Nr 3 do SWZ.docx docx 20.18 2024-05-28 13:57:00 Proceeding
Wzór umowy Zał. Nr 4 do SWZ.pdf pdf 294.41 2024-05-28 13:57:00 Proceeding
Informacja%20o%20przeznaczonej%20kwocie.pdf pdf 484.54 2024-06-12 08:59:59 Public message
Informacja%20z%20otwarcia.pdf pdf 570.57 2024-06-12 11:49:35 Public message
Zawiadomienie%20o%20uniewa%C4%B9%C5%BAnieniu%20post%C3%84_powania.pdf pdf 406.08 2024-06-20 12:55:42 Public message

Announcements

2024-06-20 12:55 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie%20o%20 [...].pdf

2024-06-12 11:49 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja%20z%20otw [...].pdf

2024-06-12 08:59 Zamówienia Publiczne Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja%20o%20prz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 353