Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/5b/2024 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zapiecek w Kaliszu

Deadlines:
Published : 27-05-2024 14:22:00
Placing offers : 03-06-2024 13:30:00
Offers opening : 03-06-2024 13:40:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie przebudowy sieci wodociągowego w ul. Zapiecek w Kaliszu


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załaczniki do postępowania.zip zip 7477.28 2024-05-27 14:22:00 Proceeding
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego.docx docx 45.18 2024-05-27 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 29.64 2024-05-27 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc doc 138 2024-05-27 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 133.08 2024-05-27 14:22:00 Proceeding
Załączniki 4 - 9.docx docx 46.62 2024-05-27 14:22:00 Proceeding
Zestawienie ofert.docx docx 19.01 2024-06-03 14:18:23 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - Zapiecek.pdf pdf 702.47 2024-06-12 08:35:31 Public message

Announcements

2024-06-12 08:35 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania.

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2024-06-03 14:18 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.do [...].docx

2024-06-03 13:14 Anna Kędzia Link do transmisji online z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/lTTgloru6m0?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zapiecek w Kaliszu - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót i od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin rozpoczęcia prac: 17.06.2024r. Termin wykonania do: 31.07.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 273