Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.2.2024.E Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Justyna Motławska
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-05-2024 12:48:00
Placing offers : 17-06-2024 11:00:00
Offers opening : 17-06-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 228.66 2024-05-14 12:48:00 Proceeding
2. SWZ_BydgoskaGZ.pdf pdf 931.04 2024-05-14 12:48:00 Proceeding
3. Zal_1a_Wykaz_PPE.XLS XLS 783 2024-05-14 12:48:00 Proceeding
4. Zal_1b_Wykaz_PPE.XLS XLS 84 2024-05-14 12:48:00 Proceeding
5. Zal_1c_Wykaz_PPE.XLS XLS 937.5 2024-05-14 12:48:00 Proceeding
6. Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 34.86 2024-05-14 12:48:00 Proceeding
7. Zal_3_JEDZ.DOC DOC 236 2024-05-14 12:48:00 Proceeding
8. Zal_8_Umowa.pdf pdf 832.56 2024-05-14 12:48:00 Proceeding
9. Załączniki.7z 7z 35.3 2024-05-14 12:48:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1-8.pdf pdf 238.13 2024-05-24 10:02:00 Public message
Pytania i odpowiedzi 9-30.pdf pdf 271.89 2024-06-06 10:44:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 405.35 2024-06-17 12:12:56 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona .pdf pdf 385.61 2024-07-23 11:09:53 Public message

Announcements

2024-07-23 11:09 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, 2 i 3.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-17 12:12 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-17 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 54 553 354,71 złotych w tym:
Część I - 20 208 696,31 zł
Część II - 21 366 088,92 zł
Część III - 12 978 569,48 zł
2024-06-06 10:44 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-05-24 10:02 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1276