Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/TM/PN/UZP/01/2024 Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Dział Zaopatrzenia
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: TM
Deadlines:
Published : 30-04-2024 22:02:00
Placing offers : 04-06-2024 09:30:00
Offers opening : 04-06-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.docx docx 22.71 2024-04-30 22:02:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY .docx docx 92.47 2024-04-30 22:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2024.pdf pdf 791.68 2024-04-30 22:02:00 Proceeding
UZP_01_2024 SWZ ON 2024.pdf pdf 2859.95 2024-04-30 22:02:00 Proceeding
2024_05_13 Odpowiedź_1.pdf pdf 218.35 2024-05-13 14:59:03 Public message
Bilans 2023-podpisany.pdf pdf 1062.1 2024-05-13 14:59:03 Public message
F-01_I kw.2024_PKM.pdf pdf 2170.55 2024-05-13 14:59:03 Public message
RZIS 2023 podpisany.pdf pdf 435.77 2024-05-13 14:59:03 Public message
2024_05_13 Zmiany_1_5.pdf pdf 391.51 2024-05-13 15:01:09 Public message
2024_05_28 Odpowiedzi od 2 _40.pdf pdf 3608.06 2024-05-29 08:01:24 Public message
2024_05_28 Zmiany od 6_9.pdf pdf 1003.98 2024-05-29 08:02:05 Public message
2024_05_29 Odpowiedzi nr 41_45.pdf pdf 1318.31 2024-05-31 08:44:57 Public message
2024_05_29 Zmiana nr 10.pdf pdf 548.06 2024-05-31 08:46:09 Public message
29_05_2024 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.docx docx 23.56 2024-05-31 08:46:09 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert ON 2024.pdf pdf 211.82 2024-06-04 10:59:04 Public message
2024_06_07 Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 454.26 2024-06-07 14:11:17 Public message

Announcements

2024-06-07 14:11 Dział Zaopatrzenia Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

2024_06_07 Zawiadomi [...].pdf

2024-06-04 10:59 Dział Zaopatrzenia Zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-06-04 09:40 Dział Zaopatrzenia Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 67 000 000,00 zł netto, gross 82 410 000,00 zł.
2024-05-31 08:46 Dział Zaopatrzenia Zamawiający wprowadza zmianę nr 10 oraz nowy wzór doświadczenia zawodowego.

2024_05_29 Zmiana nr [...].pdf

29_05_2024 DOŚWIADCZ [...].docx

2024-05-31 08:44 Dział Zaopatrzenia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

2024_05_29 Odpowiedz [...].pdf

2024-05-29 08:02 Dział Zaopatrzenia Zamawiający wprowadza następujące zmiany.

2024_05_28 Zmiany od [...].pdf

2024-05-29 08:01 Dział Zaopatrzenia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

2024_05_28 Odpowiedz [...].pdf

2024-05-13 15:01 Dział Zaopatrzenia Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SWZ.

2024_05_13 Zmiany_1_ [...].pdf

2024-05-13 14:59 Dział Zaopatrzenia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

2024_05_13 Odpowiedź [...].pdf

Bilans 2023-podpisan [...].pdf

F-01_I kw.2024_PKM.p [...].pdf

RZIS 2023 podpisany. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1010