Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AS/BZP/01/2024 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii Sztuki w Szczecinie

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Akademia Sztuki w Szczecinie
Deadlines:
Published : 29-04-2024 09:18:00
Placing offers : 09-05-2024 10:00:00
Offers opening : 09-05-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20240429 SWZ - dostawa energii elektrycznej.pdf pdf 1081.52 2024-04-29 09:18:00 Proceeding
20240429 załącznik nr 1, 2 - formularz ofertowy i oswiadczenie.docx docx 71.77 2024-04-29 09:18:00 Proceeding
20240429 załącznik nr 3 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 605.97 2024-04-29 09:18:00 Proceeding
20240429 załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 708.19 2024-04-29 09:18:00 Proceeding
20240429 załącznik nr 5 - oświadczenie - wykonawcy wspólnie ubiegający się.docx docx 13.97 2024-04-29 09:18:00 Proceeding
20240429 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.77 2024-04-29 09:18:00 Proceeding
20240430 odpowiedzi na pytania.pdf pdf 528.92 2024-04-30 11:24:29 Public message
20240507 odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 515.29 2024-05-07 12:53:43 Public message
20240509 zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 500.59 2024-05-09 12:59:13 Public message
20240605 Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu ofert - komunikat publiczny.pdf pdf 723 2024-06-05 13:04:13 Public message

Announcements

2024-06-05 13:04 Zamówienia Publiczne Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

20240605 Zawiadomien [...].pdf

2024-05-09 12:59 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert.

20240509 zbiorcze ze [...].pdf

2024-05-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1 072 756,80 zł brutto
2024-05-07 12:53 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania nr 2. Jednocześnie informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą pozostają bez zmian.

20240507 odpowiedzi [...].pdf

2024-04-30 11:24 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania nr 1. Jednocześnie informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą pozostają bez zmian.

20240430 odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581