Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.261.8.2024 Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z dojazdami.

Deadlines:
Published : 25-04-2024 10:04:00
Placing offers : 10-05-2024 10:00:00
Offers opening : 10-05-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 199.99 2024-04-25 10:04:00 Proceeding
2. SWZ Most DP1927R - powtórka.pdf pdf 1162.18 2024-04-25 10:04:00 Proceeding
3. SWZ Most DP1927R - powtórka.docx docx 156.2 2024-04-25 10:04:00 Proceeding
4. Przedmiar DP1927R - powtórka.pdf pdf 299.18 2024-04-25 10:04:00 Proceeding
5. Kosztorys ofertowy - powtórka.xls xls 153 2024-04-25 10:04:00 Proceeding
6. Dokumenty formalno - prawne.zip zip 3094.34 2024-04-25 10:04:00 Proceeding
7. Projekt tech. - wykonawczy.zip zip 6971.12 2024-04-25 10:04:00 Proceeding
8. Geologia most DP1927R.pdf pdf 2772.18 2024-04-25 10:04:00 Proceeding
9. STWiORB.zip zip 2703.78 2024-04-25 10:04:00 Proceeding
zmiana swz z 06.05.2024r..docx docx 20.5 2024-05-06 07:10:34 Proceeding
Kosztorys ofertowy — ostatecznie.xls xls 153 2024-05-06 07:10:53 Proceeding
przedmiar robót ostatecznie.pdf pdf 299.19 2024-05-06 07:11:01 Proceeding
wyjaśnienie i zmiana.pdf pdf 452.33 2024-05-06 12:17:27 Proceeding
korekta omyłki dot. terminu wykonania.pdf pdf 556.14 2024-05-06 12:17:46 Proceeding
zmiana swz.pdf pdf 532.7 2024-04-26 11:26:41 Public message
SWZ Most Kopytko+ DP1927 R.docx docx 157.78 2024-04-26 11:26:41 Public message
wyjaśnienie i zmiana.pdf pdf 452.33 2024-05-06 12:19:38 Public message
korekta omyłki dot. terminu wykonania.pdf pdf 556.14 2024-05-06 12:19:38 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 494.95 2024-05-10 11:32:51 Public message
Informacja o wyborze DP1927 R Most -bip.pdf pdf 864.25 2024-05-17 06:28:58 Public message
informacja o udostępnieniu ofert DP1927 R.pdf pdf 541.47 2024-05-20 08:03:26 Public message
kwota Most i dojazdy DP1927 R.pdf pdf 467.34 2024-05-10 10:00:00 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
STRABAG_OFERTA.7z 7z 686.99
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
dowód wpłaty wadium.pdf pdf 114.44
formularz ofertowy.pdf pdf 322.42
Kosztorys ofertowy TEN.pdf pdf 287.78
oświadczenie brak wykluczenia azbud.pdf pdf 293.77
oświadczenie brak wykluczenia Marol.pdf pdf 337.47
oświadczenie spełnianie azbud.pdf pdf 279.58
oświadczenie spełnianie Marol.pdf pdf 325.63
Pełnomocnictwo Lider.pdf pdf 186.48
Pełnomocnictwo ogólne.pdf pdf 125.34
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA REMOST PRDM JASŁO.zip zip 2459.85
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Kosztorys ofertowy Powiat strzyżowski II.pdf pdf 372.8
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz_Oferta.pdf pdf 243.69
Załącznik nr 2 do SWZ-Oświadczenie.pdf pdf 255.24
Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie.pdf pdf 251.71
Gwarancja FV_ustawa PZP - NOWA USTAWA 727500139178.pdf pdf 158.04
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA Primost Kopytko 10.05.2024.zip zip 1640.77
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Gwarancja ubezpieczemiowa zapłaty wadium.pdf pdf 299.73
KOSZTORYS OFERTOWY-sig.pdf pdf 350.96
Załącznik Nr 1 Formularz oferty-sig.pdf pdf 422.83
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-sig.pdf pdf 404.93
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału-sig.pdf pdf 401.28

Announcements

2024-05-20 08:03 Andrzej Wójcik Informacja o udostępnieniu ofert.

informacja o udostęp [...].pdf

2024-05-17 06:28 Andrzej Wójcik Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-10 11:32 Andrzej Wójcik Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-10 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

kwota Most i dojazdy [...].pdf

2024-05-06 12:19 Andrzej Wójcik Wyjaśnienie i zmiana swz nr 3 z dnia 06.05.2024r.

wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

korekta omyłki dot. [...].pdf

2024-04-26 11:26 Andrzej Wójcik Informacja o zmianie swz.

zmiana swz.pdf

SWZ Most Kopytko+ D [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 912