Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej Stacji Uzdatniania Wody.

Deadlines:
Published : 23-04-2024 12:56:00
Placing offers : 29-04-2024 10:00:00
Offers opening : 29-04-2024 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami).

1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie szpitala zlokalizowanego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

2. Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć „KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE” – pkt 6.

3. Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone w załączonych projektowanych postanowieniach umownych  - załącznik nr 3.

4.Szczegółowe warunki udziału w zamówieniu oraz podstawy wykluczenia zawarte są w pkt. 4 i 5   „KRYTERIA i WARUNKI FORMALNE”.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 71 7359308

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz cenowy - załacznik nr 1.docx docx 26.24 2024-04-23 12:56:00 Subject of the order
PPU - załącznik nr 3.zip zip 619.68 2024-04-23 12:56:00 Criterion
Wykaz usług - załącznik nr 2.docx docx 35.04 2024-04-23 12:56:00 Criterion
Informacja o złożonych ofertach (ID 918964).pdf pdf 227.18 2024-04-29 10:51:28 Public message

Announcements

2024-04-29 10:51 Iwona Łęska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacja o złożon [...].pdf

2024-04-26 10:48 Iwona Łęska Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o następującej treści:
Pytanie 6:
Czy jest jakaś wymagana substancja, za pomocą której będzie należało zdezynfekować układ?
Odpowiedź 6:
Podchloryn sodu
2024-04-26 10:47 Iwona Łęska Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o następującej treści:
Pytanie 5:
Ile jest membran w systemie odwróconej osmozy?
Odpowiedź 5:
Urządzenie do odwróconej osmozy typ RO EI8W – 172M/DLX
Ciśnienie robocze nominalne: 7-8 bar
Membrany: cienkowarstwowe tzw. TFC, 8x40” (8szt) 2-1
Po trzy membrany 8”x40” umieszczone poziomo w dwóch obudowach, dwie membrany w ostatniej obudowie
Obudowa membrany: Wave cyber – tworzywo – 2 x 8”/3m, 1x8”/2m
2024-04-26 10:47 Iwona Łęska Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o następującej treści:
Pytanie 4:
Jaka jest wielkość każdego z układów (stacja demineralizacji wody, stacja odżelaziania wody, układ dawkowania)?
Odpowiedź 4:
a) stacja demineralizacji wody:
- zbiornik pośredni wody 3000 l
b) stacja odżelaziania wody:
- Filtr odżelaziająco-odmanganiający (łącznie 2 kpl): przepływ maks 15 m3/h, powierzchnia filtracji 3,01 m2; Średnica zbiornika 1600 mm; wysokość całkowita ok 3120 mm (plus osprzęt)
- Aerator dynamiczny (1 kpl): D= 1200 mm, pojemność 2150 l, przepływ maks 15 m3/h,
- Zbiornik na podchloryn: ok 60 l
c) układ dawkowania: pojemność zbiornika 50 l
2024-04-26 10:46 Iwona Łęska Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o następującej treści:
Pytanie 3:
Jaki jest wymagany mikronaż dla wkładów do filtrów AQUA BIG ONE 40''?
Odpowiedź 3:
Filtr mechaniczny Big One 40:
Przepływ nom: 16-30 m3/h
Wkład filtracyjny: Polipropylenowy 40 FON 5 lub 40 FON 1
Skuteczność filtracji: zalecana – min. 5 µm
Ciśnienie robocze, maks: 6 bar
2024-04-26 10:46 Iwona Łęska Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o następującej treści:
Pytanie 2:
Jakie jest zapotrzebowanie na podchloryn sodu, jeżeli chodzi o dostarczanie preparatu raz na 3 miesiące?
Odpowiedź 2:
Na 3 miesiące wykorzystujemy obecnie ok 25 kg.
2024-04-26 10:45 Iwona Łęska Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o następującej treści:
Pytanie 1:
Ile wkładów do filtrów mechanicznych BIG ONE 40'' będzie podlegało wymianie?
Odpowiedź 1:
Filtr będzie podlegać wymianie podczas pełnego przeglądu eksploatacyjnego, który odbywa się 1 raz w roku.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oferuję świadczenie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w PPU – załączniku nr 2 do niniejszego postępowania oraz złożonym formularzem cenowym – załącznikiem nr 1. Należy wpisać kwotę z pkt. 4)TABELA 4: Wyliczenie całkowitej ceny oferty - z formularza cenowego sporządzonego na załączniku nr 1.

Formularz cenowy - z [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2567 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Projektowane Postanowienia Umowne - załącznik nr 2 - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

PPU - załącznik nr 3 [...].zip

(0)
4 Podstawy wykluczenia - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
5 Warunek udziału w postępowaniu - Oświadczam, że posiadam doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie przeglądów eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody. Proszę wpisać: TAK oraz załączyć wykaz usług sporządzony na załączniku nr 2 wraz z dowodami należytego wykonania usługi. Attachment required

Wykaz usług - załącz [...].docx

(0)
6 Formularz cenowy - Załączam wypełniony przeze mnie formularz cenowy - załacznik nr 1 Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 250