Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.252.III.21.2024 Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę polegającej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin od km 4+240 do km 4+538”

Deadlines:
Published : 12-04-2024 12:00:00
Placing offers : 19-04-2024 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 29) 760-26-21 wew.33, od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  7:00 do 15:00.


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Mapka 2572 W.pdf pdf 2672.03 2024-04-12 12:00:00 Proceeding
1. Mapka 2572W.dwg dwg 2944.46 2024-04-12 12:00:00 Proceeding
2. Wzór umowy.docx docx 42.05 2024-04-12 12:00:00 Proceeding
3. RODO - klauzula do ZO.pdf pdf 65.14 2024-04-12 12:00:00 Proceeding
6. Wzór umowy — modyfikacja z dnia 18.04.2024.docx docx 42.17 2024-04-18 08:07:30 Public message
Raport z otwarcia ofert z dnia 19.04.2024.pdf pdf 167.84 2024-04-19 11:00:29 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25.04.2024.pdf pdf 88.95 2024-04-25 07:57:29 Public message

Announcements

2024-04-25 07:57 Milena Mróz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.04.2024r.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-04-19 11:00 Milena Mróz Raport z otwarcia ofert z dnia 19.04.2024r.

Raport z otwarcia of [...].pdf

2024-04-18 08:07 Milena Mróz Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji wzoru umowy (par. 2, ust. 2, lit. a) , lit. g) oraz lit. k)). Postępowanie dotyczy Wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, tak jak to wynika z nazwy zadania. We wzorze umowy omyłkowo znalazły się postanowienia dotyczące uzyskania decyzji ZRID. Dokument po zmianach w załączeniu.

6. Wzór umowy — mody [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę polegającej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin od km 4+240 do km 4+538” - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2699 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do dnia 29 listopada 2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Klauzula RODO - Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą wpisując "Potwierdzam" (0)
7 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.) - Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 359